Een jaarlijkse ledenenquête vormt een goede basis voor het meten van tevredenheid over jouw clubkoers. Bedenk van tevoren goed wat je te weten wilt komen. Vraag niet alleen naar de waardering voor trainingen, maar koppel dit ook aan het ledenprofiel (leeftijd, geslacht, studie/beroep, hobby’s), persoonlijke doelen en vraag naar tevredenheid over andere aspecten van je vereniging, zoals bijvoorbeeld de clubwebsite, interne communicatie, het jaarlijkse clubfeest, onderling toernooi etc.

Met de uitkomst van de enquêtes kun je analyseren welke groep (jeugd, recreanten) het meest tevreden is of juist de meeste wensen heeft. Die informatie kun je weer gebruiken om nieuwe leden van een specifieke doelgroep te werven en huidige leden nog beter te bedienen. Of inzichtelijk te krijgen wie skills heeft om bijvoorbeeld de club online beter in beeld te krijgen, maar ook wie volgend jaar wel een groep zou willen trainen, wedstrijden wil fluiten, sponsors wil werven of de website actueel wil houden. Win-win dus!

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met onze collega’s van de afdeling

Sportontwikkeling

Bijgewerkt op