Twee leden Reglementencommissie (vrijwilliger)

Parttime
Voornamelijk online
Reglementencommissie

De Nederlandse Volleybalbond is de overkoepelende organisatie voor zaal, beach- en zitvolleyballers in Nederland. We houden ons onder andere bezig met het ondersteunen van verenigingen en hun leden en het organiseren van competities en (internationale) evenementen. Met ruim 90.000 actieve leden, 600.000 mensen die graag volleyballen, jaarlijkse topsportevenementen en miljoenen fans van de nationale teams is de Nevobo een bond die maatschappelijke impact wil maken en daaraan actief partners wil verbinden. De Nevobo staat voor een inclusieve volleybalsport en vertaalt dit ook naar de organisatie.

De functie

Als vrijwilliger in de Reglementencommissie vertaal je initiatieven of bestuurlijke besluiten in juridische tekst en beoordeel je of (voorstellen voor wijziging van) de Nevobo-reglementen niet strijdig zijn met bijvoorbeeld het burgerlijk wetboek en de reglementen van de FIVB.

De commissie bestaat uit minimaal drie leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De taken

  • het opstellen van nieuwe en het wijzigen van bestaande reglementen en richtlijnen
  • het adviseren ten aanzien van de inhoud van leidraden en publicaties
  • het controleren en vergelijken van bestaande reglementen en richtlijnen op hun onderlinge samenhang en het doen van voorstellen over noodzakelijk geachte wijzigingen en/of aanvullingen
  • het op verzoek adviseren van het Bondsbestuur of de Directie m.b.t. zaken die een relatie (kunnen) hebben met de reglementen of over de uitleg van reglementen

De functie-eisen

  • Ervaring en/of expertise met advisering op juridisch gebied
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal
  • Nauwkeurig
  • Kennis (en liefst ervaringsdeskundige) van de volleybalsport

Arbeidsvoorwaarden

Vrijwillige functie met onkostenvergoeding.

Gemiddeld genomen is de benodigde tijd minder dan 2 uren per week, met een piekperiode in oktober en april/mei (voorbereiding Bondsraad).

Sollicitaties

Heb je interesse en voldoe je aan de gestelde eisen, stuur dan een schriftelijke motivatie voorzien van CV zo spoedig mogelijk naar annette.milder@nevobo.nl.

Indien je meer informatie wenst kun je dit via bovenstaand mailadres doorgeven waarna de voorzitter van de Reglementencommissie contact zal opnemen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.