Coördinator Senioren Volleybal Volleybalvereniging Aetos

Betaalde functie
Arnhem
Coördinator Senioren Volleybal

Volleybalvereniging Aetos in Arnhem zoekt Coördinator Senioren Volleybal

Als Coördinator Senioren Volleybal ben je de spin in het web, je staat midden in de vereniging en helpt mee aan het ontwikkelen van de vereniging. Belangrijke aandachtspunten voor de verenigingsprofessional zijn het ondersteunen van de verschillende commissies, het kwantitatief en kwalitatief laten groeien van onze volleybaltrainers en het ontwikkelen van nieuw volleybalaanbod.

Aetos, de volleybalvereniging in Arnhem

Onze volleybalclub is in 2018 ontstaan uit een fusie van de volleybalverenigingen Agilitas, Arvevo en Volvera. Wij werkten al samen met elkaar op het gebied van jeugdvolleybal en beachvolleybal. Onze gezamenlijke jeugd speelde onder de naam Volar. Deze samenwerking beviel erg goed en daarom werd er door de leden van de afzonderlijke verenigingen besloten om te fuseren. Niet uit noodzaak (alle verenigingen waren gezonde verenigingen), maar in plaats van elkaar te beconcurreren leek het ons verstandiger om de krachten te bundelen.

Waarom gaan we professionaliseren?

Het verenigingsleven in de sportwereld is in de laatste decennia veranderd. Mensen komen nog steeds voor sport en gezelligheid. Tegelijk hechten mensen steeds meer aan de eigen invulling en flexibiliteit om te gaan sporten. Het is daarnaast steeds moeilijker om leden te vinden die willen helpen bij het uitvoeren van de structurele taken binnen de vereniging. De druk op de huidige groep vrijwilligers en kader (trainers, coaches, scheidsrechters, commissies en bestuur) neemt daardoor toe. Tegelijk wordt er veel meer deskundigheid van de vrijwilligers gevraagd door toenemende regelgeving rondom veilig sportklimaat, privacy, aansprakelijkheid, subsidie-eisen en zo meer. En de overheid vraagt om meer maatschappelijke betrokkenheid van de sportvereniging bij vraagstukken rondom armoede, opvang en inburgering van vluchtelingen, duurzaamheid en een gezonde leefstijl. Al met al vraagt dat van verenigingen dat zij moeten leren om in te spelen op een veranderende behoefte.

Voor Aetos is het investeren in professionele krachten binnen de vereniging een belangrijk middel om op deze veranderingen tijdig en adequaat in te kunnen spelen. Bij onze jeugdafdeling is met een professional, onze jeugdcoördinator, de kracht en flexibiliteit van de organisatie verbeterd en de kwaliteit van ons sporttechnisch kader toegenomen. Hierdoor zijn we in staat jeugdleden en hun ouders beter en voor langere tijd aan Aetos te verbinden. Dit willen wij ook voor onze senioren.

Ambitie Aetos en doelstellingen van de functie

De ambitie van Aetos is het verenigen van de inwoners van de regio Arnhem met een passie voor iedere vorm van volleybal, op elk niveau, van jong tot oud. Als vereniging streven wij naar een gezonde levensstijl door te sporten, het leveren van een maatschappelijke bijdrage in de regio Arnhem en het leveren van een actieve bijdrage aan de groei en ontwikkeling van volleyballend Nederland.

Door invulling te geven aan de functie Aetos Coördinator Senioren Volleybal zetten we een volgende stap in het realiseren van de ambitie van de vereniging. De doelstellingen waarmee de coördinator aan de slag gaat zijn (vanzelfsprekend) in lijn met de doelstellingen Aetos:

 • Het organiseren van het seniorenvolleybal binnen Aetos
 • Het realiseren en onderhouden van de juiste aansluiting tussen jeugdvolleybal en seniorenvolleybal
 • Het onderhouden van de juiste aansluiting tussen de competitielijn, de recreanten en het beachvolleybal
 • Het organiseren van de ontwikkeling van het sporttechnische kader
 • Het ontwikkelen van (nieuw) aanbod voor specifieke, kansrijke doelgroepen

De Aetos Coördinator Senioren Volleybal ondersteunt alle (technische) commissies van de seniorenafdeling van de volleybalvereniging en heeft een directe link naar het verantwoordelijke bestuurslid.

De verwachte tijdsbesteding van de bovenstaande activiteiten is gemiddeld 12 uur per week (35 euro per uur exclusief BTW, 40 weken per jaar) waarbij een deel van de vergoeding zal moeten komen uit activiteiten die door de coördinator opgezet worden. Wij gaan hier graag het gesprek aan om dat exact vorm te geven.

Activiteiten (niet uitputtend)

Op hoofdlijnen zien we de volgende activiteiten voor ons:

Organiseren seniorenvolleybal:

 • Ondersteunen en bewaken van procesgang voor het tot stand komen van de teamindelingen van de seniorenteams (Nevobo competitie), binnen de kaders van het technische beleid
 • Ondersteunen en bewaken van procesgang van opstellen van het trainingsrooster (inclusief het aanleveren inhuuraanvraag via Bestuur Aetos aan aanbieders van accommodaties in Arnhem en Velp)
 • Ondersteunen en bewaken van de samenwerking tussen de competitielijn, recreanten en beachvolleybal.
 • Zoeken naar en enthousiasmeren van benodigde vrijwilligers voor het uitvoeren van de activiteiten in en rondom de Technische Commissie
 • Koppelen van trainers/coaches aan teams en zorgen dat elk team een trainer/coach heeft
 • Inbrengen van kennis en ervaring voor het opstellen van technische beleid, ondersteunend aan de voorzitter van de Technische Commissie Senioren

Realiseren aansluiting jeugd – senioren:

 • Ondersteunen van het proces van overgang jeugdleden naar senioren, inclusief het zorgdragen voor de afstemming met coördinator jeugd met als doel een optimale aansluiting tussen jeugd en senioren
 • Zorgdragen voor juiste landingsplek binnen seniorenteams voor jeugdleden
 • Zorgdragen voor een goede didactische en pedagogische begeleiding van de trainers en coaches van deze jeugdleden

Organiseren ontwikkeling sporttechnisch kader:

 • Inventariseren van de ontwikkelbehoefte bij (potentiele) trainers en coaches binnen Aetos
 • Inventariseren van de mogelijkheden voor het ontwikkelen van sporttechnisch kader (trainingen, opleidingen, bijscholingen, clinics, etc.)
 • Ondersteunen in de organisatie van trainingen, opleidingen en bijscholingen
 • Werven van nieuw sporttechnisch kader voor Aetos
 • Zorgen voor duidelijke afspraken met technisch kader, in de vorm van overeenkomsten
 • De laatste ontwikkelingen op technisch volleybalgebied implementeren binnen de vereniging

Ontwikkelen nieuw aanbod:

 • Opzetten van nieuw volleybalaanbod voor specifieke, kansrijke doelgroepen in Arnhem (bijvoorbeeld bedrijven, recreatieve volleyballers, senioren, etc.)
 • Ontwikkelen en uitvoeren van pilots voor nieuw aanbod (inclusief voorstel voor benodigd budget en bijbehorende begroting)
 • Evalueren en inbedden van nieuw aanbod binnen de vereniging

Competenties

De kandidaat voor de functie van Aetos Coördinator Senioren Volleybal heeft de volgende competenties:

 • Organiserend vermogen
 • Aantoonbare kennis en ervaring met het implementeren van technisch beleid binnen een sportvereniging
 • Ervaring met het coachen en begeleiden van vrijwilligers en trainers
 • Gevoel voor de verschillende belangen
 • Kan goed samenwerken, zowel op bestuurlijk, vrijwilligers als ledenniveau
 • Communicatief sterk, gevoelig voor signalen binnen de vereniging en met behoud van relatie lastige onderwerpen kunnen bespreken
 • Nieuwsgierig, op de hoogte (willen) blijven van de laatste ontwikkelingen
 • En natuurlijk een passie voor volleybal!

Heb je interesse? Stuur dan een mail naar voorzitter@aetos.nl t.a.v. dhr. E. Tijink.