Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Onze organisatie bestaat zowel nationaal als in elke regio uit vier organisaties.

Ook al is de Nevobo juridisch gezien één organisatie, organisatorisch bestaat onze organisatie zowel nationaal als in elke regio uit vier organisaties, te weten:

  • Een ledenorganisatie
  • Een bestuurlijke organisatie
  • Een werkorganisatie
  • Een vrijwilligersorganisatie
  • Deze vier organisatie zowel nationaal als regionaal kennen elk hun eigen specifieke kenmerken, positie en cultuur.
Ledenorganisatie Bestuurlijke organisatie Werkorganisatie Vrijwilligersorganisatie

Bondsraad

Bondsbestuur

Hoofdkantoor

Commissies

Regioraad

Regiovoorzitters

Regio's

Beleidsadviesteam (BAT)

Verenigingen

Werkgroepen

Leden

Taakgroepen

Projectgroepen