Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Blijf je stil of praat je erover?

Als je iets ziet of meemaakt dat niet kan of je twijfelt daarover: praat erover of meld het. Zoek je praktische tips voor preventie, vraag het ons of Centrum Veilige Sport Nederland! Want samen zorgen we voor een veilige, eerlijke en plezierige sport voor iedereen.

Wat grensoverschrijdend gedrag is, bepaal jijzelf. Jij bepaalt wanneer gedrag een grens overgaat. Bijvoorbeeld: pesten, intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, seksuele intimidatie, fraude en omkoping. Klik hier om de gedragscodes die er binnen de sport zijn opgesteld te zien. Ervaar je zelf grensoverschrijdend gedrag of zie je het bij een ander gebeuren, houd het dan niet voor jezelf, maar bespreek het. Dat kan met de vertrouwenscontactpersoon van je eigen sportclub, van ons via mail of bel 06 4631 7335 of het Centrum Veilige Sport. Hieronder vind je opties om hierover in gesprek te gaan en hoe je melding kunt maken. Aan jezelf de afweging welke optie je het prettigst vindt en meest passend is. Iedere optie is goed aangezien al deze partijen met elkaar een netwerk hebben opgezet om zo goed mogelijk ondersteuning te bieden en als nodig door te verwijzen.

Bel of mail Centrum Veilige Sport Nederland 0900-2025590

Neem contact op via het gratis telefoonnummer op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur. Vanuit het buitenland bel je +31900-2025590. Of stuur een e-mail naar centrumveiligesport@nocnsf.nl.

Bel of mail Nevobo

Wil je graag in contact komen met de Nevobo met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag? Neem dan contact op met Janine Pleizier, de integriteitsmanager van de Nevobo, te bereiken via mail of bel 06-46317335.

Chat anoniem via SpeakUp

Via SpeakUp kun je anoniem een chatbericht achterlaten voor ons of Centrum Veilige Sport.

Bel de politie

Bel de politie bij acute dreigende situaties via 112 of 0900-8844.

Chat via FIER

Wil je anoniem contact zoeken, chat dan via FIER. Zij staan voor je klaar van 16.00 tot 06.00 uur.

Meldplicht bestuurders

Als bestuurder of begeleider van een sportvereniging moet je een melding maken als je seksuele intimidatie vermoedt. Je bent verplicht dit te melden bij ons of het Centrum Veilige Sport. ‘Gewone leden’ hebben een meldverantwoordelijkheid. Bij ons kun je dit melden bij integriteitsmanager Janine Pleizier. Je kunt haar bereiken via mail of bel 06 4631 7335. Meer over deze meldplicht en meldverantwoordelijkheid lees je op de pagina Seksuele intimidatie.