Nieuwsafbeelding
  • Publicatie 16-06-2021

Breedtesport: 500 miljoen euro schade in 2020

Vanwege de coronamaatregelen heeft de breedtesport in 2020 onder aan de streep te maken gehad met een schade van ruim 500 miljoen euro. Dit blijkt uit onderzoek van Mulier Instituut.

De totale breedtesport, bestaande uit alle sportverenigingen, sportondernemers, gemeenten en sportbonden, heeft vanwege de coronamaatregelen in 2020 onder aan de streep te maken gehad met een schade van ruim 500 miljoen euro. Dat blijkt uit de derde uitgave van de Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut.

Het omzetverlies voor de breedtesport was iets meer dan 1,8 miljard euro. Daar stond tegenover dat naar schatting 782 miljoen euro op kosten is bespaard en de steunmaatregelen 534 miljoen euro gecompenseerd hebben.

Sportondernemers nog altijd het hardst geraakt
Het omzetverlies en de directe schade zijn zonder meer het grootst bij de sportondernemers: 1,4 miljard van het totale omzetverlies van 1,8 miljard euro. De meeste omzetderving is en wordt veroorzaakt door het wegvallen van transacties, zoals de verkoop van entreekaarten of kantine-inkomsten.

Voor de sportondernemers zijn de kostenbesparingen en compensatie via steunmaatregelen, in tegenstelling tot voor verenigingen en bonden, niet voldoende om het verlies te beperken. Ze vangen deze tekorten voornamelijk op door eigen geld in de onderneming te steken, schulden aan te gaan en verder te bezuinigen.

Sportverenigingen, sport- en beweegdeelname en gezondheid
Ook op andere gebieden zijn de gevolgen van de coronamaatregelen in kaart gebracht:

  • Verenigingen worden financieel minder hard geraakt, maar maken zich op hun beurt zorgen over een teruglopend ledental. Bij 43 procent van de verenigingen is het ledental in de afgelopen twaalf maanden gedaald.
  • Nederlanders zijn sinds het begin van de coronacrisis minder gaan sporten en bewegen. Wel lijkt het erop dat frequente sporters alternatieven hebben gevonden voor sporten in verenigings- en groepsverband.
  • Kwetsbare groepen en mensen met een lage sociaaleconomische status worden het hardst geraakt in hun sport- en beweegdeelname en gezondheid. De sociale kloof lijkt alsmaar groter te worden.

Minder schade dan eerder geschat
De geschatte schade voor het jaar 2020 komt ongeveer 200 miljoen euro lager uit dan de schatting uit de tweede Monitor Sport en corona (najaar 2020). De breedtesportsector heeft namelijk een hogere kostenbesparing doorgevoerd dan eerder verwacht. Ook is er inmiddels een completer beeld van de uitkering van steunmaatregelen over 2020.

Gevolgen coronamaatregelen voor sportsector gemonitord
In deze derde Monitor Sport en corona bundelen we de tot nu toe beschikbare coronaonderzoeken in de sportwereld en geven we een beeld van de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport- en beweeggedrag en voor de organisatie en financiering van de sport in Nederland. Daarbij gaat de aandacht uit naar sportverenigingen, sportondernemers, de ondersteuningsstructuur, topsport, sportevenementen en betaald voetbal. De eerste Monitor Sport en corona verscheen begin juli 2020 en de tweede in november van dat jaar.

Meer informatie & interessante visuals
Voor meer informatie en interessante graphics verwijzen we je graag naar de website van Mulier Instituut. 

Lees meer