fotohoogendoorn.nl
fotohoogendoorn.nl
  • Publicatie 26-04-2021

Definitieve aanpak RTC per 1 september bekend

Eerder deelden wij het nieuws dat de RTC-structuur per 1 september gaat wijzigen. Ook gaven we hierin aan dat per april de definitieve aanpak bekend zou zijn. Graag komen we met een update.

Na een lange historie van bond gestuurde talentontwikkeling, waarin er clubonafhankelijke trainingen worden georganiseerd, verschuift de organisatie hiervan per 1 september naar onze clubs, de volleybalscholen én andere (particuliere) initiatieven. Daarbij nemen ook een aantal eredivisieclubs een belangrijke rol op zich. Deze verschuiving geldt voor zowel zaal- als beachvolleybal. Hoe dit er concreet uit gaat zien, lees je hieronder.

Verschuiving aanbod RTC naar clubs, volleybalscholen en andere (particuliere) initiatieven
We vinden het belangrijk dat iedere (beachvolleybal)speler, die de ambitie heeft om beter te worden in (beach)volleybal, extra kan trainen bij de eigen club, de volleybalschool waar hij of zij is aangesloten óf bij een ander (particulier) initiatief. Hierdoor maakt de jeugd in een bekende omgeving voldoende trainingsuren waarmee er een goede basis wordt gelegd om een (top)volleyballer te worden. Gezien het toenemende aanbod vanuit de clubs en de toegevoegde waarde die zij hierin leveren voor de jeugd, is de noodzaak om het vanuit de Nevobo te organiseren hiermee kleiner geworden. Uiteraard blijven wij als bond hierin wel ondersteunen.

Koppeling met de Eredivisie
Voor de clubs, volleybalscholen en andere (particuliere) initiatieven is er, zoals hierboven beschreven, per 1 september een belangrijke rol weggelegd als het gaat om het aanbieden van extra trainingsmogelijkheden voor de jeugd. Maar per 1 september gaan ook eredivisieclubs en -coaches een bijdrage leveren aan de talentontwikkeling van onze Nederlandse jeugd. Hierbij werken de eredivisieclubs zoveel mogelijk samen met verenigingen in de regio om zo de jeugd met ambitie nog meer kans te bieden. De jeugdafdeling van de betreffende eredivisieclubs krijgen per 1 september de naam RTC.

Veranderingen per 1 september
De huidige RTC is bedoeld om kinderen van 10 tot en met 15 jaar te voorzien van extra trainingsmogelijkheden. Totaal zijn er, verspreid door Nederland, zeven RTC’s; in Alkmaar, Almelo, Apeldoorn, Arnhem, Groningen, Rotterdam en Weert waar jeugd gebruik kan maken van aanvullend trainingsaanbod.

Per 1 september zal het door ons georganiseerde RTC-aanbod verschuiven naar een aantal eredivisieclubs. In het schema hieronder zie je welke coaches uit de Eredivisie dit zijn. Zoals te zien is in het schema, geldt dit niet voor RTC Alkmaar en RTC Weert. De jongens en meisjes van RTC Alkmaar en RTC Weert kunnen per 1 september aansluiten bij de regionale clubs en volleybalscholen die extra trainingsmogelijkheden bieden, én indien de afstand geen probleem is, kunnen zij aansluiten bij een van de eredivisieclubs.

Wat betekent dit voor de leeftijdscategorieën?
JU14 en MU13 - RTC-jongens onder 14 (JU14) en RTC-meisjes onder 13 (MU13) hebben de mogelijkheid om aan te sluiten bij regionale clubs, volleybalscholen en andere (particuliere) initiatieven die extra trainingsmogelijkheden bieden. Benieuwd waar extra trainingsmogelijkheden worden aangeboden?

Aanbod extra trainingsmogelijkheden

JU16 en MU15 - De huidige jongens U16 (JU16) en meisjes U15 (MU15) worden gekoppeld aan een eredivisieclub en -coach. Hoe dit eruitziet, vind je hieronder.

Koppeling JU16 en MU15 Eredivisie
Per 1 september verschuift het door ons georganiseerde RTC-aanbod naar een aantal eredivisieclubs. In het schema hieronder zie je welke clubs dit zijn en welke (eredivisie)coach gekoppeld wordt. Vervolgens gaan we kort in op de samenwerking.

RTC

(eredivisie)coach
eredivisieclub

jongens/meisjes
RTC Groningen

Arjan Taaij
Lycurgus

jongens & meisjes
RTC Almelo

Anika de Beer
Apollo8

meisjes
RTC Apeldoorn

Redbad
Strikwerda
Dynamo Apeldoorn

jongens
RTC Arnhem

Francien
Huurman
Talentteam Papendal

meisjes


RTC Groningen
Eredivisiecoach Arjan Taaij wordt vanuit Lycurgus aan RTC Groningen gekoppeld. De mogelijkheden om de trainingen te laten plaatsvinden op verschillende plekken in Noord-Nederland worden onderzocht met Sudosa/Assen en de talentcoaches. Naar verwachting hebben we hier rond juni meer duidelijkheid over.

Jongens RTC Groningen
Voor de jongens blijft Erik Noordijk actief als talentcoach voor de RTC Groningen die tevens de selecties en aanmeldingen verzorgt.

Meisjes RTC Groningen
Voor de meisjes komt er een samenwerking met Sudosa/Assen, de trainingen gaan dan ook plaatsvinden in Assen. Zij nemen onder andere de technische lijn en uitvoering op zich. Kim Roukema neemt  de rol als talentcoach op zich. 

Talentcoach bij de jongens, Erik Noordijk, verzorgt de selecties en aanmeldingen bij de meisjes.

RTC Almelo
In Almelo zal Anika de Beer namens Apollo8 gekoppeld worden aan het RTC. Doel hier is dat verschillende topclubs in de regio samen deze RTC-opleiding gaan verzorgen, waaronder Set-Up’65 en mogelijk ook Eurosped. Over de invulling en organisatie wordt door de clubs, en de eerste trainers van de betreffende clubs, nu gesproken. Selecties en aanmeldingen staan onder regie van Anika de Beer van Apollo8.

RTC Apeldoorn
In Apeldoorn zullen de jongens van het RTC aan Redbad Strikwerda van Dynamo/Apeldoorn gekoppeld worden. Hier zal er intensief contact onderhouden worden met de bestaande Volleybalscholen. Hier wordt gekeken naar trainingsmomenten op zondagen, in vakanties en andere losse momenten in het jaar. Ontwikkeling van atletische kwaliteiten heeft prioriteit en wordt zoveel mogelijk in de eigen woonplaatsen uitgezet en begeleid en wordt daarmee meer eigen verantwoordelijkheid van de sporter. Trainingsmomenten in de zaal zijn gericht op kwaliteit, onderlinge competitie en het terugkoppelen op het gebied van de atletische ontwikkeling. Selecties en aanmelding gaan via Redbad Strikwerda.

RTC Arnhem
Voor Arnhem (meisjes) komt een koppeling met Talentteam Papendal. Hier zal Michael Beugelsdijk als talentcoach van deze groep gaan samenwerken met Francien Huurman. Trainingen blijven in Sporthal Elderveld waar goede (fysieke) faciliteiten aanwezig zijn. Selectie en aanmelding loopt via Hilma Kwakkenbos, medewerker Topsport Nevobo.

Wat gebeurt er met de overige RTC’s?
RTC Rotterdam -  heeft vanaf 1 sept. 2021 een samenwerkingsverband met Pointmaker Volleybal. William Klaver wordt bij RTC Rotterdam de talentcoach voor de jongens en Rianne Verhoek neemt de meisjes onder haar hoede. Selecties en aanmelding lopen via Pointmaker Volleybal.

RTC Alkmaar en RTC Weert - De jongens en meisjes van RTC Alkmaar en RTC Weert kunnen per 1 september aansluiten bij de regionale clubs en volleybalscholen die extra trainingsmogelijkheden bieden. Indien afstand geen probleem is, kunnen zij eventueel aansluiten bij een van de hierboven genoemde eredivisieclubs.

Beloftestatus NOC*NSF voor RTC-spelers
Huidige RTC-spelers die al in het bezit zijn van een beloftestatus van NOC*NSF kunnen, indien verlenging noodzakelijk is in verband met school, contact opnemen met Hilma Kwakkenbos. Ook voor eredivisiespelers blijft dit mogelijk.

Voor nieuwe instromers zal de aanvraag beloftestatus NOC*NSF per geval beoordeeld worden. De aanvraag wordt enkel in behandeling genomen indien de beloftestatus noodzakelijk is in verband combinatie school en sport. De aanvraag kan ingediend worden via Hilma Kwakkenbos.  

Organisatie selectietrainingen door clubs zelf, Arnhem uitgezonderd
De selectietrainingen en/of open dagen worden door de clubs en (particuliere) initiatieven zelf bepaald en georganiseerd. De Nevobo heeft samen met de trainer van locatie RTC Arnhem de selectie georganiseerd.

Ondersteuning vanuit de Nevobo
Eén RTC-training per week wordt vanaf 1 september vanuit de Nevobo ondersteund. Het kan zijn dat de eredivisieclubs hiervan afwijken. Trainingstijden en -dagen worden lokaal georganiseerd. In Rotterdam en Arnhem zullen de trainingen op zondagochtend plaatsvinden.

Indeling trainingsgroepen
Aan de hand van het geboortejaar worden trainingsgroepen ingedeeld. RTC-trainers hebben de mogelijkheid om hiervan af te wijken wanneer dit in het belang van de speler is.

Check ook onze Q&A voor antwoord op jouw vragen!