fotohoogendoorn.nl
fotohoogendoorn.nl
  • Publicatie 24-02-2021

Structuur RTC verandert per 1 september

Per september verandert de structuur van de RTC. Hierbij is een grotere rol weggelegd voor clubs, volleybalscholen én andere initiatieven. Hierbij wordt ook een koppeling met de Eredivisie gemaakt.

Na een lange historie van bond gestuurde talentontwikkeling, waarin er clubonafhankelijke trainingen worden georganiseerd, verschuift de organisatie hiervan per 1 september naar onze clubs, de volleybalscholen én andere (particuliere) initiatieven. Daarbij nemen ook een aantal eredivisieclubs een belangrijke rol op zich. Deze verschuiving geldt voor zowel zaal- als beachvolleybal.

Verschuiving aanbod RTC naar clubs, volleybalscholen en andere (particuliere) initiatieven
We vinden het belangrijk dat iedere (beachvolleybal)speler, die de ambitie heeft om beter te worden in (beach)volleybal, extra kan trainen bij de eigen club, de volleybalschool waar hij of zij is aangesloten óf bij een ander  (particulier) initiatief. Hierdoor maakt de jeugd in een bekende omgeving voldoende trainingsuren waarmee er een goede basis wordt gelegd om een (top)volleyballer te worden. Gezien het toenemende aanbod vanuit de clubs en de toegevoegde waarde die zij hierin leveren voor de jeugd, is de noodzaak om het vanuit de Nevobo te organiseren hiermee kleiner geworden. Uiteraard blijven wij als bond hierin wel ondersteunen.

Koppeling met de Eredivisie
Voor de clubs, volleybalscholen en andere (particuliere) initiatieven is er, zoals hierboven beschreven, per 1 september een belangrijke rol weggelegd als het gaat om het aanbieden van extra trainingsmogelijkheden voor de jeugd. Maar per 1 september gaan ook eredivisieclubs en -coaches een bijdrage leveren aan de talentontwikkeling van onze Nederlandse jeugd. Hierbij werken de eredivisieclubs zoveel mogelijk samen met verenigingen in de regio om zo de jeugd met ambitie nog meer kans te bieden. De jeugdafdeling van de betreffende eredivisieclubs krijgen per 1 september de naam RTC.

Veranderingen per 1 september
De huidige RTC is bedoeld om kinderen van 10 tot en met 15 jaar te voorzien van extra trainingsmogelijkheden. Totaal zijn er, verspreid door Nederland, zeven RTC’s; in Alkmaar, Almelo, Apeldoorn, Arnhem, Groningen, Rotterdam en Weert waar jeugd gebruik kan maken van aanvullend trainingsaanbod.

Per 1 september zal het door ons georganiseerde RTC aanbod verschuiven naar een aantal eredivisieclubs. In het schema hieronder zie je welke coaches uit de Eredivisie dit zijn. Zoals te zien is in het schema, geldt dit niet voor RTC Alkmaar en RTC Weert. De jongens en meisjes van RTC Alkmaar en RTC Weert kunnen per 1 september aansluiten bij de regionale clubs en volleybalscholen die extra trainingsmogelijkheden bieden, én indien de afstand geen probleem is, kunnen zij aansluiten bij een van de eredivisieclubs.

RTC

eredivisiecoach
eredivisieclub

jongens/meisjes
RTC Groningen

Arjan Taaij
Lycurgus

jongens &meisjes
RTC Almelo

n.n.b.
Regio Twente

meisjes
RTC Apeldoorn

Redbad Strikwerda
Dynamo Apeldoorn

jongens
RTC Arnhem

n.n.b.
Talentteam Papendal

meisjes


RTC Rotterdam blijft bestaan in afwachting van een koppeling met een eredivisieclub- en coach.
Naast deze vier RTC’s, waarvoor we bij twee clubs nog geen definitieve namen kunnen delen, onderzoeken we de opties om met meerdere eredivisieclubs samen te werken om zo tot een juiste spreiding te komen door heel Nederland.

Talentontwikkeling gekoppeld aan eredivisiecoaches
We investeren in de eredivisieclubs en -coaches die de MU15 en JU16 gaan begeleiden. Naast het begeleiden van MU15 en JU16 zorgen zij ook voor de talentontwikkeling tot 23 jaar, de leeftijden tussen Jong Oranje en het Nederlands Volleybalteam. Hiermee willen we de talentvolle jeugd de mogelijkheid bieden om veel trainingsuren te maken en ze langer in Nederland te houden.

Wat betekent dit voor de leeftijdscategorieën?
RTC jongens onder 14 (JU14) en RTC meisjes onder 13 (MU13) hebben de mogelijkheid om aan te sluiten bij regionale clubs, volleybalscholen en andere (particuliere) initiatieven die extra trainingsmogelijkheden bieden.

De huidige jongens U16 (JU16) en meisjes U15 (MU15) worden gekoppeld aan een eredivisieclub en-coach. Definitieve keuzes volgen later, maar bovenstaand overzicht geeft de huidige richting weer.

Wijziging heeft geen invloed op Oranje programma’s
Bovengenoemde wijziging zal geen invloed hebben op de programma’s voor de Oranje jeugdteams. De pré jeugd-, jeugd- en jong Oranje programma’s op Papendal en Den Haag blijven bestaan of worden zelfs uitgebreid. Van belang blijft dat kinderen met (inter)nationale ambities voldoende trainingsuren maken.

Vragen?
Per 1 april verwachten we de definitieve aanpak rondom RTC te kunnen delen. Mochten er op voorhand al vragen zijn, dan vind je mogelijk je antwoord in de Q&A RTC per september. Anders vragen we je om de inhoudelijke vragen te stellen aan de RTC trainer. Mocht hij of zij geen antwoord hebben, stuur dan een e-mail naar Rudie Döpp

Q&A RTC per september

Organiseer talentontwikkeling binnen jouw club!
Investeren in jeugd loont, ook voor jouw vereniging. Wil jij ook de mogelijkheden onderzoeken hoe je talentontwikkeling op een goede manier kunt organiseren binnen jouw vereniging? Dan denken we graag met je mee.

Ook denken we graag mee als de ambitie van jouw vereniging verder reikt dan enkel talentontwikkeling. Mogelijk wil je de samenwerking opzoeken met andere verenigingen om zo volleybal in de regio te versterken. Denk hierbij aan het gezamenlijk aanbieden van extra trainingsmogelijkheden voor de jeugd, het investeren in goed opgeleide trainers die de betreffende trainingen organiseren én mogelijk zelfs clinics organiseert bij scholen in de buurt. Iets voor jouw vereniging? Dan biedt het Superclub-traject mogelijk uitkomst. Over dit traject informeren wij al onze clubs na maandag 8 maart. Wil je nu al meer weten? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers.