www.pixabay.com
www.pixabay.com
 • Publicatie 25-11-2020

Webinar: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De WBTR treedt per 1 juli in werking waarvoor door verenigingen een aantal zaken goed geregeld moeten worden. Om hierin te ondersteunen vindt er op 3 december een webinar plaats. Meld je aan!

De Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen is 10 november aangenomen in de Eerste Kamer en treedt per 1 juli 2021 in werking. Vele zaken dienen hiervoor geregeld te worden door verenigingen waarbij IVBB in samenwerking met NOC*NSF graag helpt. Om te ondersteunen vindt er op 3 december een webinar plaats. 

Waarom is deze wet relevant:

 1. Persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van sportbestuurders
 2. Besturen moeten een aantal zaken goed afspreken en regelen omgaande stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur
 3. Vele gemaakte afspraken moeten statutair via de notaris vastgelegd gaan worden

Punten die behandeld worden tijdens het webinar:

 • Goed bestuur
 • Financiële zaken
 • Toezicht
 • One-tier board
 • Tegenstijdig belang
 • Zaken rondom stemmingen
 • Ontslag
 • Besluitvorming
 • Inzichtelijk maken van je aansprakelijkheden
 • Transparantie voor leden/derden

Bestuurders, meld je aan
De IVBB legt in samenwerking met NOC*NSF alles uit tijdens het webinar van donderdag 3 december van 16.00 – 17.00 uur waarvoor bestuurders bij verenigingen van harte zijn uitgenodigd voor deelname aan dit webinar. 

Klik hier voor aanmelden