fotohoogendoorn.nl
fotohoogendoorn.nl
  • Publicatie 24-04-2020

Besluit restitutie teamgelden en contributie

Teamgelden en contributie worden voor het resterende deel van de competities vooralsnog niet teruggestort.

We hebben het seizoen 2019-2020 met z’n allen niet kunnen afmaken. Dat is heel vervelend, maar gezien de maatregelen die zijn afgekondigd om het coronavirus te beteugelen, volledig te begrijpen. Wij hebben dit ook gemerkt in de respons op het beëindigen van de competities. Na het stoppen van de competitie moest er ook een beslissing genomen worden over eventuele restitutie van teamgelden en contributie. Hierover informeren we jullie in dit bericht.

De impact van de coronacrisis is ook voor ons als Nevobo nog niet te overzien. Wij volgen net als jullie met belangstelling de berichtgeving omtrent nieuwe inzichten en maatregelen. Ook wij willen niets liever dan weer terug naar een enigszins normale situatie, zodra de omstandigheden dit toelaten.

Teamgelden voor resterende deel competities vooralsnog niet teruggestort
We hebben zo’n 80 procent van de competitie kunnen afwerken, 17 van de 22 wedstrijden zijn gespeeld. Daartoe hebben wij besloten de teamgelden van dit seizoen vooralsnog niet te restitueren. Per team gaat het om ongeveer 8 procent van het gefactureerde bedrag van teamgelden. De vaste kosten rondom de organisatie van wedstrijden lopen door, zoals personeelskosten en overheadkosten. Enkele variabele kosten, zoals voor officials, zijn en worden inderdaad niet gemaakt, maar dit behelst slechts een klein gedeelte van het totaal aan team- en inschrijfgelden.

We kunnen op dit moment de totale impact van de huidige situatie (nog) onvoldoende overzien. Dat geld zullen we apart zetten en op een later moment een definitief besluit over nemen. Dit zou kunnen inhouden dat we het mogelijk inzetten om extra kosten en/of gemiste opbrengsten n.a.v. de coronacrisis op te vangen, dan wel te verrekenen met de teamgelden voor volgend jaar.

Contributie wordt ook niet gerestitueerd
Voor de contributie geldt hetzelfde argument als voor de teamgelden, het grootste deel van het seizoen is gespeeld. Vanzelfsprekend hebben we besloten de contributies van mensen die na 1 maart 2020 zijn aangemeld niet in rekening te brengen.

Najaar
We bekijken in het najaar opnieuw naar wat de impact op de resultaten van dit kalenderjaar zal zijn. Daarbij moet worden gekeken hoe de ontstane tekorten of overschotten opgevangen, of ingezet kunnen worden. Wij zullen dan ook een inschatting kunnen doen over de invloed op de contributies en teamgelden.

Meer informatie
Mocht je als club in de financiële problemen komen, neem dan contact op met de accountmanager van jouw regio. Wij denken graag mee over oplossingen.