Clubs die beachvolleybal aan hun aanbod toevoegen, trekken vaak nieuwe doelgroepen aan (Foto: VV Skunk)
Clubs die beachvolleybal aan hun aanbod toevoegen, trekken vaak nieuwe doelgroepen aan (Foto: VV Skunk)
  • Publicatie 04-02-2020

Beslis mee over besteding lokale sportsubsidies

Eerste Lokale Sportakkoorden gesloten; zorg dat jouw vereniging de kansen niet mist!

Via deze site hebben we onze achterban al vaker geïnformeerd over de kansen die het Lokale Sportakkoord biedt aan sportverenigingen. Ook jouw club kan meedenken én -bepalen hoe het subsidiegeld dat voor de sport is vrijgemaakt in jouw gemeente wordt besteed. Maar hoe werkt het nou precies?

Clubs bepalen mee
In de eerste akkoorden die zijn opgeleverd, spelen clubs een prominente rol. Het opzetten van nieuw sportaanbod of andere initiatieven om clubs te versterken, is de meest voorkomende uitkomst van de reeds opgeleverde Sportakkoorden. In alle gemeenten bepaalden verenigingen, dus ook volleybalclubs, mee wat er lokaal gaat gebeuren. Heel belangrijk dus om ook met jouw vereniging aan te haken bij het Lokale Sportakkoord! In dit artikel lees je meer over de kansen die het biedt.

Be part of it
De afgelopen maanden zijn 155 gemeenten bezig geweest met het opstellen van hun Lokale Sportakkoord. De komende maanden zullen bijna alle overige gemeenten daar ook mee aan de slag gaan. Hoe ver jouw gemeente is, lees je op de site van het RIVM. Afhankelijk daarvan, adviseren wij jouw club het volgende.

Het Lokale Sportakkoord is af, de uitvoering gaat beginnen
Mocht je niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het Sportakkoord, neem dan contact op met de gemeente of de adviseur Lokale Sport. Zij kunnen je informeren over de inhoud van het akkoord. Sowieso is het goed om jouw club in beeld te brengen in en bij de gemeente; het akkoord loopt tot en met 2021. Vervolgens kun je kijken op welke onderdelen van het akkoord jouw club kan aanhaken. Dat kan bijvoorbeeld door contact te zoeken met aanbieders die hetzelfde doel nastreven of ingangen hebben bij doelgroepen waar jij iets mee wilt.

Het Lokale Sportakkoord is in de maak
Om tot een Sportakkoord te komen, worden bijeenkomsten georganiseerd waar sportaanbieders en andere partijen worden uitgenodigd om input te leveren. De Sportformateur (opsteller van het Sportakkoord) is verantwoordelijk om alle partijen hierbij te betrekken. Heb je nog niks gehoord, neem dan contact op met de gemeente of de adviseur Lokale Sport. Weet je niet wie de adviseur in jouw gemeente is? Vraag het via sportakkoord@nocnsf.nl of informeer bij de Nevobo accountmanager in jouw regio.

Ook jouw club heeft het recht mee te doen, dus laat weten wat jouw (en andere) club(s) zou helpen om de sport binnen jouw gemeente te ontwikkelen, clubs te versterken en meer mensen aan het sporten te krijgen. Om je op weg te helpen, zijn er per thema uit het Lokale Sportakkoord voorbeelden over hoe je dat als club zou kunnen invullen uitgewerkt. Klik daarvoor hier.

Er wordt geen Lokaal Sportakkoord gemaakt in jouw gemeente
Slechts enkele gemeenten hebben om diverse redenen besloten niet te starten met het Lokale Sportakkoord. Helaas kunnen we daar niks aan veranderen. Maar, ook zonder Sportakkoord blijven er veel kansen om ondersteuning of financiering te krijgen voor het versterken van jouw kader en vereniging. Gemeenten zonder sportakkoord kunnen namelijk wel aanspraak maken op het zogenaamde servicebudget dat beschikbaar is via de Sportakkoord services. Hoe dat werkt, lees je in de volgende alinea.

Services binnen het Sportakkoord
In iedere gemeente is er naast het uitvoeringsbudget (voor het uitvoeren van het Sportakkoord) ook een servicebudget beschikbaar. Verenigingen kunnen uit het budget allerlei services aanvragen, zoals opleidingen voor bestuur of trainers, workshops en inspiratiesessie.

In dit overzicht hebben we per Lokaal Sportakkoord-thema een aantal services weergegeven die voor volleybalverenigingen interessant kunnen zijn. Aanvragen van deze services gaan via de adviseur Lokale Sport, die ook bepaalt of een aanvraag wordt goedgekeurd.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan contact op met de Nevobo accountmanager in jouw regio.