• Publicatie 15-10-2018

Nevobo vernieuwt VOG-beleid

De Nevobo heeft haar beleid ten aanzien van VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag) vernieuwd.

Alle personen die namens de Nevobo met minderjarigen of kwetsbare doelgroepen werken, moeten in het bezit zijn van een VOG. Ook vraagt de Volleybalbond clubs om actief beleid te voeren op dit onderwerp.

De Nevobo vindt het belangrijk dat iedereen die actief is in onze sport in een veilige en geborgen omgeving kan sporten. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van Seksuele Intimidatie in de sport aan het licht. In 2017 heeft Commissie de Vries, binnen de gehele sport, onderzoek naar de aard en omvang van seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in de sport gepubliceerd. Mede door de rapportage van de commissie heeft het de urgentie om alles wat binnen onze mogelijkheden ligt te doen om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te beperken.

Een van de maatregelen is het opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het opvragen van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan, een functie binnen de sport kan uitoefenen. Deze verklaring toont aan of de betreffende persoon veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict.

De Nevobo neemt de veiligheid en geborgenheid van onze leden serieus en heeft daarom sinds 2013 het beleid om van elke bondsvrijwilliger/ betaalde kracht binnen de bond, die rechtstreeks in aanraking komt met minderjarigen, een VOG te verlangen. Deze dient iedere bondsvrijwilliger/ betaalde kracht binnen de bond voor indiensttreding te overleggen waarna dit verzoek om de drie jaar terugkeert.

VOG’s verlangd voor meer functies
In het huidige beleid verlangt de Nevobo VOG’s voor functies als bondstrainers en stafleden van de nationale selecties, begeleiders en clinicgevers tijdens de volleybalkampen. Per 1 september 2018 hebben ook crewleden en scheidsrechters van door de Nevobo georganiseerde jeugdtoernooien en door Nevobo aangewezen scheidsrechters op jeugdwedstrijden een VOG nodig. Dit geldt ook voor opleiders van de trainers- en scheidsrechtersopleidingen en de beoordelaars van de eindtoets(en) (PvB beoordelaars).

Clubs en VOG’s
De Nevobo vraagt de volleybalclubs ook om na te denken en beleid te maken hoe te zorgen voor veiligheid en geborgenheid binnen de eigen club. Waarbij het verlangen van VOG’s een specifiek onderdeel is. Het is aan iedere club hier een eigen afweging en keuzes in te maken.

Voor vrijwilligers van sportorganisaties (als dit vrijwilligersorganisaties zijn) is de VOG gratis. Het kan soms lastig zijn om mensen die al langer aan de club verbonden zijn te vragen om een VOG aan te vragen. Het kan worden opgevat als een motie van wantrouwen. Leg daarom uit dat het een algemene maatregel is om de veiligheid en geborgenheid van alle leden te waarborgen, zonder aanziens des persoons. Door een VOG te verlangen van iedereen die in functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

Klik hier voor meer informatie en tips over het voorkomen van ongewenst gedrag, waar de VOG onderdeel van uitmaakt.

Klik hier om rechtstreeks bij alle informatie over de VOG te komen op de website van NOC*NSF.

Voor vragen over dit onderwerp kun je terecht bij Janine Pleizier, vertrouwenscontactpersoon van de Nevobo.