Word Pilotclub Sport & Zorg!

Word Pilotclub Sport & Zorg!

Gepubliceerd op 7 september 2023

Voldoende bewegen is een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl, vitaliteit en veerkracht. Helaas zijn er in Nederland veel inactieve mensen en zien we bij een deel van hen een risico op gezondheidsachterstand. Via samenwerking tussen sport en zorg zouden we meer mensen van deze grote groep in beweging kunnen brengen. Uit eerdere pilots bleek dat doorverwijzing vanuit zorg en persoonlijke begeleiding naar (laagdrempelig) passend sportaanbod helpt om drempels weg te nemen.

Meer Mensen in Beweging via samenwerking Sport & Zorg

Nevobo en NOC*NSF bieden enkele clubs de kans om deel te nemen aan het pilotproject Sport & Zorg. Daarbij kun je denken aan volleybalaanbod voor mensen met een gezondheidsachterstand, zoals hart- en vaatziektes of obesitas. Wil jouw vereniging hiermee starten of heeft de club al een dergelijk aanbod, maar kun je hulp gebruiken bij het opzetten van een lokaal netwerk met zorgorganisaties? Meld je dan aan voor het project!

Als Pilotclub Sport & Zorg kun je rekenen op onder andere de volgende ondersteuning:

  • Een financiële vergoeding per deelnemende sportclub.
  • Een procesbegeleider, die jou ondersteunt bij het vinden of versterken van de aansluiting bij het lokale sport- en zorgnetwerk, het opstellen van een plan van aanpak en de uitvoering hiervan.
  • Waar mogelijk, ondersteuning vanuit de sportbond bij de ontwikkeling/versterking van het sportaanbod en/of de wijze van aanbieden.
  • Mogelijkheid tot kennismaking en uitwisseling van kennis met andere sportclubs.
  • Communicatie over succesverhalen.

Voor deelname van jouw club vragen wij:

  • Een vaste contactpersoon.
  • De bereidheid om contact te leggen en samen te werken met het lokale sport- en zorgnetwerk, zoals praktijkondersteuners, leefstijlcoaches, wijkverpleegkundigen en buurtsportcoaches.
  • Het aanbieden van passend sportaanbod of de bereidheid om dit te willen ontwikkelen.
  • Deelnemen aan monitoring en enkele bijeenkomsten.

Interesse/aanmelden

Als je interesse hebt om deel te nemen of gewoon wat extra informatie wilt, neem dan contact op met Peter van Tarel via peter.van.tarel@nevobo.nl. Eind september is er een online informatiebijeenkomst, waarna je definitief kunt beslissen of je wilt deelnemen.