Weet je zeker dat jouw training voldoet aan de behoeften van jouw sporters?

Weet je zeker dat jouw training voldoet aan de behoeften van jouw sporters?

Gepubliceerd op 29 januari 2024

Het stoppen van sporters wordt voornamelijk toegeschreven aan de kwaliteit van de training of het ontbreken van een band met de trainer. Ben jij trainer? Dan ben je dus van essentieel belang voor het ledenbehoud. Maar voel jij je, net als 39% van de trainers, soms niet voldoende bekwaam? Of merk je, zoals 60% van de trainers, dat je gebrek hebt aan begeleiding en dat je een beetje aan je lot wordt overgelaten? Trainersbegeleiding binnen de club kan hier de oplossing voor bieden!

Wat is trainersbegeleiding?

Een trainersbegeleider helpt je bij het verbeteren van je trainingen. Het is geen beoordeling van je trainersvaardigheden, maar je wordt gecoacht om zo een betere trainer te worden. Het liefst gebeurt dit naast jou, op het veld tijdens je training, zodat de past bij jouw team en jij de tips direct kan toepassen. Doordat het een één-op-één begeleiding is, is het buitengewoon effectief. Meestal komt een trainersbegeleider gedurende het seizoen een aantal keer langs om samen met jou te werken aan je ontwikkeling en je voortgang te bespreken.

Trainersbegeleiding is geen eenmalige actie, maar een doorlopend traject dat zorgvuldig moet worden gepland. Een gestructureerd stappenplan kan helpen:

Stap 1: Visieontwikkeling: Het bestuur van de vereniging speelt een cruciale rol bij het bepalen van de visie op trainersbegeleiding, waarbij input van trainers zoals jij van onschatbare waarde is. Deze visie legt vast wat de doelstellingen zijn van de trainersbegeleiding. Bekijk onderstaande video, waarin het belang van trainersbegeleiding wordt benadrukt.

Stap 2: Beleidsvorming: Op basis van de visie stelt de technische commissie een beleidsplan op voor de implementatie van trainersbegeleiding binnen de club.

Stap 3: Uitvoering van de trainersbegeleiding op de club.

Stap 4: Evalueren van de trainersbegeleiding.

Als je de trainersbegeleiding inzet zonder deze stappen, is er geen borging en bestaat het risico dat het initiatief snel verzwakt. Het is daarom belangrijk dat er weloverwogen beslissingen worden genomen en dat zowel trainers als begeleiders duidelijkheid hebben over de doelstellingen en het beoogde resultaat.

Belangrijke tips voor een succesvolle trainersbegeleiding:

  • Zorg voor steun van het bestuur.
  • Faciliteer de technische commissie (TC) bij het opstellen van een beleidsplan. Als dit een uitdaging is, overweeg dan de cursus voor de TC, die gratis beschikbaar is via het sportakkoord.
  • Onderzoek de mogelijkheden bij de set-up club in jouw regio als er binnen je eigen vereniging beperkte opties zijn.
  • Overweeg het traject ‘Coaching on the job’ als je de begeleiding binnen je eigen club wilt organiseren. Dit traject wordt in samenwerking met de club opgezet en kan resulteren in de opleiding van een trainersbegeleider. Ook dit traject is kosteloos beschikbaar via het sportakkoord.

Hulp nodig bij het ontwikkelen van een visie en het opstellen van beleid voor trainersbegeleiding? Neem dan gerust contact op met info@volleybaltrainersacademie.nl. Ook voor informatie over de TC-cursus of het traject ‘Coaching on the job’ kun je contact opnemen via bovenstaande e-mailadres.

Als je geïnteresseerd bent om een actieve rol te spelen in het begeleiden van technische commissies en trainers van verschillende clubs in dit proces, horen we dat graag! We zijn altijd op zoek naar opleiders en begeleiders.