Vijf clubs in Rotterdam versterken de regio

Vijf clubs in Rotterdam versterken de regio

Gepubliceerd op 13 april 2021

Met behulp van een professional versterken vijf clubs gezamenlijk het volleybal in de regio Rotterdam. Waarom en hoe zij dit doen vertellen ze graag in de serie ‘Superclubs aan het woord’.

Sinds er in december 2019 vanuit de Bondsraad is besloten om te investeren in het professionaliseren van verenigingen, zijn er inmiddels 13 Superclubs ontstaan, waarin totaal 19 verenigingen bij betrokken zijn. Samen versterken zij hun vereniging én het volleybal in hun regio.

Om onze verenigingen, groot én klein, te inspireren, geven we graag het woord aan verschillende Superclubs in de serie ‘Superclubs aan het woord’. We trappen deze serie af met een Supersamenwerking van maar liefst vijf verenigingen uit de regio Rotterdam. Zij vertellen graag waarom én hoe zij de professionaliseringsslag aanpakken.

“Er zijn altijd goede ideeën, maar het ontbrak vaak aan tijd of prioriteit. Met de professional kunnen we de ideeën nu omzetten in resultaten, met als doel het versterken van onze verenigingen én volleybal in de regio Rotterdam.”

Clubs in Rotterdam slaan handen ineen

Welke verenigingen nemen deel aan de professionaliseringsslag?
“We pakken de professionaliseringsslag met maar liefst vijf verenigingen uit de regio Rotterdam op: Volley Zuid, Fusion Rotterdam, RVC/Libanon ‘50, Hou Stand en Beach Club Rotterdam. Een mooie mix van kleine en grote verenigingen.”

Hoeveel leden hebben jullie verenigingen? 
“In totaal hebben we ongeveer 1.400 leden. De clubs verschillen in grootte, maar de kleinste heeft ongeveer 175 leden en de grootste 350.”

Hoeveel vrijwilligers hebben jullie? 
“We beschikken totaal over ongeveer 250 vrijwilligers.”

Waarom willen jullie gezamenlijk professionaliseren?
“Sinds tien jaar voeren we gezamenlijk regelmatig overleg. Daar zijn altijd goede ideeën, maar het ontbrak vaak aan tijd of prioriteit om die te realiseren. Met de professional kunnen we de ideeën nu omzetten in resultaten, met als doel het versterken van onze verenigingen én volleybal in de regio Rotterdam.”

En wanneer zijn jullie daadwerkelijk aan de slag gegaan met de professionaliseringsslag?
“We voeren dus al 10 jaar gezamenlijk overleg, maar in maart 2020 hebben we onderling het overleg gevoerd om aan de slag te gaan met een professionele kracht. Vanaf dat punt zijn we gestart met het schrijven van een plan en hebben we deze voorgelegd aan de Nevobo. Na goedkeuring hebben we de financiering aangevraagd en is sinds 1 september de professional werkzaam binnen onze vijf verenigingen.”

En welke rol pakt de professional dan voor jullie op? 
“De professional is in deze Supersamenwerking van vijf clubs vooral een organisator, ter ondersteuning van de besturen en vrijwilligers bij de verenigingen. We hebben 13 doelstellingen geformuleerd waar de professional samen met de vrijwilligers mee aan de slag gaat. Deze doelstellingen bestaan onder andere uit het versterken van kader, het vergroten van de maatschappelijke rol, organiseren van nieuw volleybalaanbod, intensiveren van samenwerkingen met verenigingen, onderling en daarbuiten, gemeenten én onderwijs, en willen we een extra impuls geven aan beachvolleybal in de stad Rotterdam.”

Hebben alle vijf de verenigingen binnen de samenwerking dezelfde doelstellingen?
“Nee, niet alle verenigingen hebben dezelfde doelstellingen. Zo heeft de ene vereniging een doelstelling die specifiek voor hen geldt, denk aan het verbeteren van het vrijwilligersbeleid, en worden de doelstellingen, waarin samenwerking wordt nagestreefd, door iedere vereniging omarmt. Zo zetten we bijvoorbeeld gezamenlijk in op samenwerking, met elkaar én andere organisaties, van onderwijs tot gemeenten.”

Kunnen jullie de doelstellingen nastreven zonder gebruik te maken van een professional?
“De professional pakt taken op die door bestuur en vrijwilligers nog niet opgepakt worden, omdat zij hier simpelweg de tijd niet voor hebben en in een aantal gevallen ook niet beschikken over de juiste kennis. Daarbij is het ook dat we met deze gezamenlijke investering afzonderlijke en gedeelde doelstellingen na kunnen streven waardoor het in veel gevallen eenvoudiger en beter geregeld kan worden.”

"Vrijwilligers zijn onvervangbaar, de professional is extra en ondersteunend, zorgt voor het cement én daarmee een sterkere club."

Hoe hebben jullie de gewenste professional gevonden? 
“William Klaver is namens Beach Club Rotterdam betrokken bij de totstandkoming van de samenwerking en het plan. Ook heeft hij aangegeven zich beschikbaar te stellen om als professional aan de slag te gaan binnen deze samenwerking. Alle betrokken besturen zijn hierachter gaan staan en zodoende hoefden we niet verder te zoeken.”

Plukken jullie nu al de vruchten van de professionaliseringsslag?
“We zijn net begonnen, maar er komt nu al een hoop positieve energie vrij en we denken als clubs extra na over de lange termijn! Ook heeft William ervoor gezorgd dat vele jeugdleden van onze samenwerkende verenigingen buiten konden sporten, ondanks alle coronamaatregelen.”

Hoe financieren jullie de professional?
“De Nevobo draagt € 10.000 per seizoen bij vanuit de volleybalgemeenschap middels een bijdrage voor professionalisering. Daarbij leggen de verenigingen samen € 10.000 in per seizoen, wat neerkomt op € 2.000 per vereniging, én draagt de stad Rotterdam, vanuit het Actieprogramma Verenigingen, ook ruim € 12.000 euro bij. Hiermee komen we op een totaal van € 32.000. Met deze € 32.000 bekostigen we de professional, die per week 16 uur in dienst is bij de clubs. Ook is er budget vanuit het Actieprogramma Verenigingen beschikbaar voor de professional dat hij kan inzetten ten behoeve van de activiteiten en doelstellingen.”

Welke rol nemen jullie op je als Superclub in de regio? 
“Met vijf verenigingen gaan wij volleybal in de regio versterken. Dit doen wij onder andere door de samenwerking onderling aan te gaan, maar ook daarbuiten, met gemeenten en onderwijs. Maar ook zoeken we de andere verenigingen op, buiten onze eigen samenwerking om. Als er gedeelde ambities zijn, zij graag begeleid en ondersteund willen worden en ook dezelfde energie willen leveren als wij doen, dan zijn wij zeker bereid om de mogelijkheden te onderzoeken om de huidige samenwerking van vijf verenigingen uit te breiden naar meer.”

Wat is jullie uiteindelijke droom voor jullie vereniging? 
“Vijf sterke, goed georganiseerde verenigingen die samen zorgen voor meer volleybal in Rotterdam!”

Afsluitend, welke tip heb je voor verenigingen die overwegen om te gaan professionaliseren?  
“Kijk de webinar 'Aan de slag met een professional' van de Nevobo!”

Ga aan de slag met professionaliseren!
Lijkt het jou ook interessant om aan de slag te gaan met professionaliseren, alleen of met andere verenigingen, om zo jouw vereniging en volleybal in jouw regio te versterken? Ga dan naar onze pagina Professionaliseren. Hier vind je meer informatie over wat professionaliseren en wat Superclub inhoudt, wat het voor jou en de regio kan betekenen en welke stappen je kunt nemen om de professionaliseren, ondersteund met een animatievideo en ondersteuningstools.

Vragen over professionaliseren
Heb je naar aanleiding van bovenstaande een vraag of wil je meer weten over professionaliseren? Jouw accountmanager staat voor je klaar! Selecteer jouw regio op de contactpagina voor contactgegevens.

Rabo ClubSupport ondersteunt en begeleidt
Nevobo en Rabobank werken samen aan het duurzaam versterken van de volleybalverenigingen. Via Rabo ClubSupport ontvangen verenigingen ondersteuning en begeleiding bij het scherper krijgen van de clubambities. Denk aan thema’s als financiering, visievorming en de vrijwilligersorganisatie. Het traject van Nevobo voor professionalisering sluit hier naadloos op aan en geeft invulling aan de implementatie van de ambities: hoe kan een professional hieraan bijdragen? Samen met de Rabobank werken we aan het versterken van de verenigingen.