Verhoging contributie en teamgelden met ingang van seizoen 2024/2025

Verhoging contributie en teamgelden met ingang van seizoen 2024/2025

Gepubliceerd op 12 januari 2024

Net als veel andere bedrijven wordt de Nevobo geconfronteerd met flink gestegen kosten. Om het hoofd te kunnen bieden aan de kostenstijgingen veroorzaakt door loon- en prijsstijgingen, zijn we genoodzaakt de contributie en teamgelden met ingang van seizoen 2024/2025 te verhogen. Hieronder wordt de beslissing nader toegelicht en geven we antwoord op veelgestelde vragen, zodat verenigingen de contributie tijdig kunnen aanpassen voor het nieuwe seizoen.

Waarom verhoogt de Nevobo de contributie en teamgelden?
Binnen de cao-sport, waar de Nevobo onder valt, is onderstaande afgesproken over de ontwikkeling van de lonen. 

De nieuwe cao-sport heeft een looptijd van 2 jaar en gaat in per 1 januari 2024. Op die datum krijgen de werknemers een loonsverhoging van 6%. Per 1 oktober komt daar 2% bij. De eindejaarsuitkering wordt ook verhoogd met 0,3%. In 2025 volgt er op 1 april 5%. Ook dan gaat de eindejaarsuitkering omhoog met 0,3%. Daarnaast hebben medewerkers in de sport jaarlijks recht op een “trede” (tenzij iemand onvoldoende presteert of aan het einde van de schaal zit) van 2,5%. 

Bovenstaande betekent dat de loonsom van de Nevobo in twee jaar tijd met bijna 20% zal stijgen. Daarnaast stijgen overige kosten door prijsstijgingen. Deze kostenstijging is niet alleen door bezuinigingen op te vangen, waardoor het noodzakelijk is dat ook de inkomsten van de Nevobo stijgen.

Welke andere maatregelen neemt de Nevobo om de kostenstijging te beantwoorden?
Het verhogen van de contributie en teamgelden is niet de enige maatregel die de Nevobo neemt als antwoord op de kostenstijgingen. Nevobo probeert op een aantal manieren te bezuinigen. Na het WK 2022 is afscheid genomen van een aantal werknemers, daarnaast zijn een aantal andere vertrekkende krachten niet vervangen of vervangen door jongere goedkopere krachten. Verder afschalen qua personeel is geen realistische oplossing, omdat dit zowel extra geld kost als dat dit grote gevolgen zou hebben voor de dienstverlening aan de leden.  

Voor veel projecten heeft Nevobo te maken met geoormerkte subsidies of sponsoring. Dat betekent dat bij de financiering verplichtingen horen om bepaalde activiteiten uit te voeren.

Het stoppen van deze activiteiten betekent dan dat de daarbij horende financiering van subsidies of sponsoring wegvallen. Gevolg is dat stoppen met deze activiteiten geen positief effect heeft op de Nevobo-begroting. 

Hoe verhoudt de verhoging van de teamgelden zich tot het verkleinen van een competitie voor het seizoen 2024/2025 bij de senioren? 

De stijging van de teamgelden zal voor alle klassen gecorrigeerd worden als gevolg van de wijzigingen in aantallen teams per divisie/klasse. Deze zijn het gevolg van de herijking van de piramide en de versterkte promotie. De lagere variabele kosten (reis- en verblijfskosten van de officials) die er zijn omdat er minder wedstrijden zijn worden, zoals aangegeven in het plan ‘Aanpassingen opbouw competitie piramide’, in mindering gebracht. Dat betekent dat voor een aantal hogere divisies de teamgelden per team lager worden en niet hoger. Voor de lagere klassen betekent dit wel een stijging van de teamgelden.    

Per wanneer gaan de aanpassingen voor de contributie en teamgelden in?
 De stijging van de contributie en teamgelden zal ingaan bij het seizoen 2024/2025.  

Hoeveel bedragen de aanpassingen voor de contributie en teamgelden?
 De stijging van de contributie bedraagt € 2,50 per lid. Hierdoor komt de contributie met ingang van het seizoen 2024/2025 uit op een bedrag van € 20,00 per lid. 

De precieze bedragen voor de teamgelden zullen in maart 2024 bekend gemaakt worden, zodat verenigingen de contributie aan kunnen passen voor het nieuwe seizoen.