Toolkit beroepskrachten

Toolkit beroepskrachten

Gepubliceerd op 16 augustus 2023

In samenwerking met NOC*NSF is een sportbrede toolkit ontwikkeld voor clubs die aan de slag gaan met professionaliseren.

De toolkit bevat handige informatie en praktische tools die jouw vereniging helpen om de juiste stappen te zetten als er een professional in dienst komt. De inhoud is grotendeels gebaseerd op de kennis en ervaring die de Nevobo de afgelopen drie jaar heeft opgedaan op het vlak van professionaliseren. Steeds meer sportbonden en hun clubs onderzoeken de mogelijkheid om beroepskrachten aan te stellen. Om hen daarbij te ondersteunen, heeft NOC*NSF een sportbrede toolkit ontwikkeld. Die bestaat uit handvatten, werkwijzen, tips, verwijzingen naar onderzoeken en goede voorbeelden uit de praktijk. Ook vind je in de toolkit meerdere inspiratievideo's van verenigingen die al een beroepskracht in dienst hebben. Waaronder ZVH Volleybal in Zevenhuizen.

Stappenplan

De toolkit neemt je aan de hand mee door het stappenplan voor het aannemen van een professional. Van het vaststellen van de ambities tot en met het faciliteren van ontwikkeling en werkplezier van de professional die in dienst is van jouw club:

1. Het vaststellen van de ambitie(s)
Professionaliseren begint bij het bepalen van de ambities van de sportclub / sportpark. Misschien vind je het als bestuur tijd om jullie trainers beter te maken of het contact met het onderwijs nieuw leven in te blazen. Doe dit bij voorkeur in overleg met de leden, partners, sponsors en vrijwilligers.

2. Opdracht formuleren
De beroepskracht kan jullie vrijwilligers ondersteunen, begeleiden of een combinatie ervan. Dit moet voor iedereen in de club helder zijn voordat het traject start. Werk een heldere opdrachtformulering uit voor de betaalde kracht. Communiceer wat je van vrijwilligers verwacht en wat van de beroepskracht, want dat onderscheid is er.

3. Takenpakket en functieprofiel uitwerken
Het is verstandig om de concrete taken, werkzaamheden en gewenste competenties te benoemen waarover de professional moet beschikken. Net als de benodigde opleidingsachtergrond én de passende salariëring. Ofwel, een functieprofiel.

4. Financiering regelen
Succesvolle voorbeelden uit de praktijk laten zien dat er minimaal twee jaar nodig zijn om zo’n beroepskracht met behulp van vrijwilligers resultaten te laten behalen die bijdragen aan jullie ambitie. Daarom is het belangrijk toe te werken naar een structurele financiële investering in menskracht die je binnen de vereniging borgt. Want eigen middelen steken in eigen mensen is een succesfactor gebleken. En natuurlijk kun je op zoek gaan naar mogelijkheden voor aanvullende financiering van salariskosten.

5. Goed werkgeverschap regelen
Er moet inzicht komen in de diverse aanstellingen en het hebben van een organisatiestructuur die daarin faciliteert. Het kan zijn dat de beroepskracht in dienst komt van jouw club of dat er een zzp’er (freelancer) aan de slag gaat.

6. Goed werkgever zijn
Zoals vermeld is het een optie voor jullie club om de beroepskracht in dienst te nemen of als zzp’er in te huren. In dat geval is het ook van belang om je te buigen over een goede invulling van jullie rol als werk- of opdrachtgever.

Meer informatie over professionaliseren

Het Set-up Programma van de Nevobo is gericht op het professionaliseren van volleybalclubs. Meer informatie over het programma vind je hier. Voor vragen kun je terecht bij onze accountmanagers.

Rabo Clubsupport ondersteunt en begeleidt

Nevobo en Rabobank werken samen aan het duurzaam versterken van de volleybalverenigingen. Via Rabo Clubsupport ontvangen verenigingen ondersteuning en begeleiding bij het scherper krijgen van de clubambities. Denk aan thema’s als financiering, visievorming en de vrijwilligersorganisatie. Het traject van Nevobo voor professionalisering sluit hier naadloos op aan en geeft invulling aan de implementatie van de ambities: hoe kan een professional hieraan bijdragen? Samen met de Rabobank werken we aan het versterken van de verenigingen.