Samen tegen grensoverschrijdend gedrag

Samen tegen grensoverschrijdend gedrag

Gepubliceerd op 28 juli 2020

Iedereen binnen de sport, en dus ook binnen het volleybal, heeft een verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilig en geborgen klimaat voor sporters. Weet jij wat je moet doen?

Momenteel hoor je veel over grensoverschrijdend gedrag binnen de turnwereld. Iedereen binnen de sport, en dus ook binnen het volleybal, heeft een verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilig en geborgen klimaat waarin we allemaal onbezorgd kunnen sporten. Het is heel erg belangrijk dat grensoverschrijdend gedrag gemeld wordt.

Samen tegen grensoverschrijdend gedrag!

Wij vinden het belangrijk dat iedereen die actief is in onze sport in een veilig een geborgen omgeving kan sporten. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Seksuele intimidatie, pesterijen, fysiek of verbaal geweld behoren dan ook tot de realiteit. Samen met onze verenigingen, collega-sportbonden en Centrum Veilige Sport Nederland moeten we ons continue blijven inzetten voor een veilig sportklimaat voor iedere sporter. Hieronder vind je meer informatie over wat je als vereniging kunt doen.

Melding maken grensoverschrijdend gedrag

Het is van groot belang dat de sporters weten waar ze terecht kunnen als zij grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren of dit zien gebeuren. Zij kunnen hiervoor gebruikmaken van onderstaand document ‘Seksuele intimidatie of misbruik in de sport meegemaakt?’. Ook als je getuige bent van grensoverschrijdend gedrag binnen jouw vereniging, kun je dit document raadplegen.

Anoniem melding maken
Ook is er de mogelijkheid om anoniem melding te maken. Dit kan via de chatfunctie van FIER en SpeakUp.

Wat kun je nog meer doen?

Op onze pagina Seksuele intimidatie vind je meer handvatten hoe je als vereniging grensoverschrijdend gedrag kunt tegengaan en wat je moet doen als het toch gebeurt. Bekijk deze goed.

Webinar Sociale Veiligheid

Speciaal voor verenigingen organiseert Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF een drietal webinars Sociale Veiligheid. Zij staan tijdens de webinar onder andere stil bij grensoverschrijdend gedrag binnen jouw vereniging, vrijwilligers en hun VOG en actief preventie- en integriteitsbeleid.

Vragen over dit artikel?

Neem dan contact op met de vertrouwenscontactpersoon van de Nevobo, Janine Pleizier, via janine.pleizier@nevobo.nl of 06 4631 7335.

Samen zorgen we voor een veilig sportklimaat.