Resultaten en inzichten van het Europese WINS-project

Resultaten en inzichten van het Europese WINS-project

Gepubliceerd op 3 november 2023

In oktober vond een speciale bijeenkomst plaats op Sportcentrum Papendal, gericht op het bevorderen van de groei en betrokkenheid van vrouwelijke scheidsrechters. Tijdens deze bijeenkomst werden de bevindingen gedeeld van het Europese WINS-project, dat zich inzet voor gendergelijkheid onder scheidsrechters.

Tijdens de afsluitende conferentie van het WINS-project werden de tot dusver behaalde projectresultaten gepresenteerd, waarbij uitgebreid onderzoek werd gedaan naar de uitdagingen waarmee vrouwelijke scheidsrechters te maken krijgen. Het onderzoek toont aan dat vrouwelijke scheidsrechters over het algemeen tevreden zijn en vol passie en enthousiasme over hun vak praten. Niettemin benadrukt het onderzoek het belang dat vrouwelijke officials deel uitmaken van een gemeenschap. Daarnaast is er behoefte aan vrouwelijke trainers en mentoren voor vrouwelijke officials.

Een ander positief resultaat van het onderzoek is dat misbruik en ongewenst gedrag niet de norm lijken te zijn. Hoewel het nog steeds voorkomt, wordt het vanuit het onderzoek niet als gebruikelijk gezien. Een grotere aanwezigheid van vrouwelijke scheidsrechters kan bijdragen aan verdere vermindering hiervan. Bovendien overweegt de meerderheid van vrouwelijke officials niet om binnen de komende 12 maanden te stoppen. Degenen die wel overwegen te stoppen, noemen tijdsdruk, gebrek aan organisatorische steun en beperkte ontwikkelingsmogelijkheden als belangrijkste redenen.

Over het WINS-project
Binnen praktisch alle sporten zijn er te weinig vrouwelijke officials als je dit vergelijkt met de deelname van mannen én vrouwen in de sport. Vanuit Europa, via EOSE (European Observatiore of Sport and Employment) en met behulp van financiering door de Europese Unie via het Erasmus+ sportprogramma, is het zogeheten WINS-project op 1 januari 2021 gestart om meer vrouwelijke officials te werven. Het project loopt tot en met 31 december 2023.

Lees hier het volledige onderzoeksrapport van het Europese WINS-project.