Naamswijziging: Vertrouwenscontactpersoon wordt Integriteitsmanager

Naamswijziging: Vertrouwenscontactpersoon wordt Integriteitsmanager

Gepubliceerd op 5 maart 2024

De Nevobo heeft een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag, waar je verschillende mogelijkheden vindt om in gesprek te gaan en melding te maken. Recentelijk hebben NOC*NSF en sportbonden dit ondersteuningsnetwerk onder de loep genomen. Een van de conclusies was dat de rolinvulling van de vertrouwenscontactpersoon bij verenigingen en sportbonden verschilt, wat verwarrend kan zijn gezien zij dezelfde naam dragen. Om deze reden hebben we besloten om de naam van de vertrouwenscontactpersoon bij de bond te veranderen naar Integriteitsmanager.

Als je iets ziet of meemaakt dat niet kan of je twijfelt daarover: praat erover of meld het. Op deze pagina vind je verschillende manieren om in gesprek te gaan en wordt uitgelegd hoe je een melding kunt doen. Zo kan je met de vertrouwenscontactpersoon van je eigen sportclub praten, of contact opnemen met de Integriteitsmanager van de Nevobo. Het is aan jou om te beslissen welke manier het beste bij je past. Iedere optie is goed aangezien al deze partijen met elkaar een netwerk hebben opgezet om zo goed mogelijk ondersteuning te bieden en als nodig door te verwijzen.

Wat doet een Integriteitsmanager?

De Integriteitsmanager heeft de volgende werkzaamheden:

  • Eerste aanspreekpunt en formele meldpunt voor signalen en meldingen gericht aan het verantwoordelijke bestuur/directie van de sportbond.
  • Eerste analyse van signalen en meldingen en vervolgstappen zetten. Begeleiding van klachten conform de klachtenprocedure.
  • Adviseren van het bestuur over de afhandeling van signalen/meldingen, bestuurlijke verantwoordelijkheden, maatregelen en interne en externe communicatie. Spin in het web bij casuïstiek die overzicht bewaart en stakeholders informeert.
  • Ontwikkelen van beleid op integriteit en ongewenste omgangsvormen (zowel preventie als handhaving) voor de bondsorganisatie, de verenigingen (aangesloten clubs en leden), en topsport (topsporters, staf, topsportorganisatie). Dit alles onder verantwoordelijkheid van het bestuur/directie.
  • Voorbereiden van verantwoordings- en rapportageactiviteiten namens het bestuur/directie (jaarverslag etc.), en vervullen van een netwerk- en kennisfunctie namens de bond. Onderhouden van samenwerking met overkoepelende organisaties, internationale sportfederaties en andere (nationale en internationale) relevante externe organisaties op het gebied van integriteit in de sport.

De integriteitsmanager voert geen vertrouwelijke gesprekken met betrokkenen. Informatie kan niet vertrouwelijk worden behandeld, maar moet indien nodig gedeeld kunnen worden met andere functionarissen of instanties. Als iemand vertrouwelijk advies wil, kan contact worden opgenomen met een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon en integriteitsmanager zullen dan ook nooit één en dezelfde persoon zijn. Voor de (kosteloze) aanvraag van een vertrouwenspersoon kan contact worden opgenomen met het Centrum Veilige Sport.

Janine Pleizier is de Integriteitsmanager bij Nevobo. Je kunt haar bereiken via e-mail of telefonisch op 06 4631 7335.