Meer aandacht voor scheidsrechters!

Meer aandacht voor scheidsrechters!

Gepubliceerd op 13 oktober 2023

Scheidsrechters horen net zo goed bij een wedstrijd als spelers en coaches. Heb je het gevoel dat de vereniging nog niet voldoende scheidsrechters heeft om alle wedstrijden in goede banen te leiden? Dan wordt het tijd voor actie!

Tips voor het behouden van scheidsrechters en het werven van nieuwe scheidsrechters voor jouw vereniging:

  • Toon waardering voor scheidsrechters door hun individuele inzet en bijdrage aan het begeleiden van de sport te erkennen en te belonen.
  • Organiseer bijscholingen binnen de eigen vereniging en/of stimuleer scheidsrechters om regionale bijscholingen te volgen. Scheidsrechters met up-to-date kennis fluiten met meer plezier.
  • Geef scheidsrechters een vrijstelling van andere verenigingstaken en geef een extra vergoeding voor regionale scheidsrechters.
  • De rol van scheidsrechtercoördinator is van essentieel belang binnen een club. Binnen deze functie kunnen o.a. het inplannen van scheidsrechters, organiseren van cursussen, het ondersteunen van clubscheidsrechters en overleg binnen de club als taak vervat worden.
  • Wijs goede, ervaren en gekwalificeerde rolmodellen aan die kunnen helpen bij de begeleiding en de ontwikkeling van scheidsrechters.
  • Jong geleerd is oud gedaan: begin bij de jeugd/CMV met het opleiden en begeleiden van jeugdscheidsrechters en laat iedereen het spelregelbewijs halen. Daarnaast kan je bijvoorbeeld iedere speler een scheidsrechtersopleiding of vaardigheidstraining laten volgen op het moment dat hij/zij 16 jaar wordt.
  • Bouw een positieve clubcultuur - een grote klacht waar veel scheidsrechters mee te maken krijgen is de verbale agressie die er van de spelers, coaches en toeschouwers uitgaat. Clubs spelen een belangrijke rol in de aanpak van verbale agressiviteit en de omvorming naar een cultuur binnen de club die positief en ondersteunend is naar scheidsrechters en coaches. Clubs kunnen richtlijnen ontwikkelen op basis van gedragscodes voor spelers, coaches, toeschouwers en leden. Een veilig sportklimaat is van essentieel belang.
  • Deel onderstaande video binnen de vereniging.

Handleiding Clubarbitrageplan

Kijk voor meer tips & tricks in onze handleiding Clubarbitrageplan, waarin we je helpen om een clubarbitrageplan te maken, wat ideaal gezien onderdeel is van jullie algemene beleidsplan. Het beoogde resultaat is dat je, zowel op de korte als de lange termijn, binnen de vereniging een nog gezondere situatie met betrekking tot arbitrage ontwikkelt.