Inzet professionals nodig voor behoud Nederlandse sportcultuur

Inzet professionals nodig voor behoud Nederlandse sportcultuur

Gepubliceerd op 8 februari 2024

Sportverenigingen staan onder druk en kunnen alleen met ondersteuning van onder meer betaalde krachten blijven functioneren. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat belangrijkste uitdagingen liggen op het gebied van financieel beheer, werving en behoud van vrijwilligers, en het bieden van gekwalificeerde begeleiding aan (jeugd)leden. Het Set-up Programma van de Nevobo biedt verenigingen ondersteuning om te professionaliseren en deze uitdagingen aan te pakken.

Onderzoek van het Mulier Instituut

Het Mulier Instituut vroeg in opdracht van het ministerie van VWS aan sportverenigingsbestuurders wat er nodig is om hun vereniging draaiende te houden. Uit dit onderzoek blijkt dat verenigingen verschillende uitdagingen ervaren om hun vereniging draaiende te houden of om te blijven bestaan. Deze uitdagingen zijn het vaakst gericht op werving en behoud van voldoende vrijwilligers en leden, financiën, accommodatie, gekwalificeerd kader en verenigingscultuur. Minister Helder van VWS stuurde het rapport op 5 februari naar de Tweede kamer.

Profijt van professionals

Sportverenigingen die al professionals kunnen inzetten, zien het ledenaantal groeien, kunnen meer trainers opleiden en werken meer samen met organisaties in de wijk. Ook stijgt de kwaliteit van het aanbod. Bijna de helft van de sportverenigingen zegt behoefte te hebben aan meer externe steun, vooral om de betrokkenheid van ouders en leden te verhogen.

Met professionals versterken we het volleybal!

Wil je aan de slag met professionaliseren? Met ons Set-up Programma helpen we verenigingen bij het maken van een professionaliseringsslag. Zodra de vereniging ervoor kiest om als Set-up Club aan de slag te gaan, ontvangt zij een collectieve bijdrage vanuit de volleybalgemeenschap. Daarnaast helpen we verbinding te leggen met gemeenten en ondersteunen we in het opzetten van samenwerkingen tussen clubs. Ook voorzien wij verenigingen van verschillende ondersteuningstools, zoals een animatievideo én toolkit professionaliseren waarin we de te nemen stappen toelichten om uiteindelijk te professionaliseren en mogelijk zelfs Set-up Club te worden, organiseren we intervisies voor clubbesturen en professionals én staan onze accountmanagers altijd voor de verenigingen klaar.