Handreiking gender- en seksediverse personen

Handreiking gender- en seksediverse personen

Gepubliceerd op 6 april 2023

NOC*NSF presenteert de vernieuwde ‘Handreiking gender- en seksediverse personen in de sport’.

De handreiking gaat in op de drempels die gender- en seksediverse personen mogelijk ervaren binnen de sport en hoe sportbonden, -clubs, professionals en vrijwilligers deze kunnen wegnemen. Vaak maken kleine, praktische ingrepen al een verschil. De handreiking is gebaseerd op persoonlijke ervaringen van gender- en seksediverse personen, bonden en verenigingen, advies van belangenorganisaties en wetenschappelijk onderzoek en wordt geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk.

Voor gender- en seksediverse personen is sport niet altijd de veilige en plezierige omgeving die het zou moeten zijn. Zo hebben transgenders regelmatig te maken(gehad) met gevoelens van angst, onzekerheid en onveiligheid en zaken als uitsluiting, transfobie, interseksefobie en discriminatie (Mulier, 2021). Dat beïnvloedt ook het sportgedrag: sommigen stoppen helemaal bij een vereniging of kiezen bewust voor een individuele sport. De 'handreiking gender- en seksediverse personen' is een initiatief om daar verandering in te brengen.

Deze vernieuwde handreiking heeft grote betekenis voor transgender sporters, op alle niveaus,” zei Sophie Schers, beleidsadviseur van Transgender Netwerk, tijdens de presentatie van de handreiking. “Het moet hun helpen zich welkom in de sport te voelen.”

In opdracht van NOC*NSF heeft de Erasmus Universiteit een onderzoeksdocument opgesteld om het huidige debat en de wetenschappelijke kennis over de relatie tussen sekse, gender en sport in kaart te brengen ten behoeve van Nederlands topsportbeleid op dit onderwerp.

Voor de topsport vormt de handreiking een begin voor verdere verkenning en doorontwikkeling van beleid richting nationale bonden. Ook in internationaalverband wil NOC*NSF het onderzoeksdocument van de Erasmus Universiteit onder de aandacht brengen.

“Als volleybalsport staan we voor een inclusieve sport. Iedereen is welkom bij onze 950 verenigingen door het hele land,” aldus Guido Davio, directeur van de Nevobo. “We hopen dat met de stappen die we aan het zetten zijn, we over een paar jaar nog meer transgender sporters in de Nederlandse sport gaan zien”.