Dringend appel om per januari 2025 te voldoen aan de basiseisen sociale veiligheid (4v’s)
Veilig Sport Klimaat

Dringend appel om per januari 2025 te voldoen aan de basiseisen sociale veiligheid (4v’s)

Gepubliceerd op 24 juni 2024

Met de toenemende aandacht voor sociale veiligheid in de samenleving en in de sport, is dit een geschikt moment om het bestaande beleid te herzien. Tijdens de Bondsraad van december 2023 heeft het Bondsbestuur de ontwikkelde ideeën gepresenteerd. Deze zijn vervolgens uitgewerkt in een beleidsvoorstel, dat op 22 juni j.l. door de Bondsraad is goedgekeurd.

Belangrijke verantwoordelijkheid

We streven met elkaar naar een veilige en plezierige sportomgeving voor iedereen in Nederland. Clubs spelen hier een grote en belangrijke rol in. Als verenigingsbestuur ben je verantwoordelijk om zorg te dragen voor een sociaal veilige sportomgeving. Door te voldoen aan de 4 v's  - de basiseisen sociale veiligheid  - zet een club waardevolle stappen in het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en het bevorderen van sociale veiligheid.

De Bondsraad doet een dringend appel aan zowel de bondsorganisatie als clubs om vanaf 1 januari 2025 te voldoen aan de 4 V’s voor veiligheid:

  • Verenigingsbrede gedragscode 
  • Vertrouwenscontactpersoon (VCP) op de club 
  • Verklaring Omtrent het Gedrag voor kaderleden 
  • Vakkundig geschoolde trainer-coaches 

Op dit moment maken rond de 400 clubs gebruik van de gratis VOG-regeling. Dit betekent dat zij tevens een gedragscode en VCP hebben, omdat deze vereist zijn om de gratis VOG’s voor vrijwilligers aan te kunnen vragen. Het dringend appel om vanaf 1 januari 2025 te voldoen aan de 4 V’s past daarom in een beweging die al binnen de volleybalsport in gang is gezet.

Gezamenlijke uitdagingen

We realiseren ons dat er veel op verenigingen afkomt en er een continue uitdaging is om alles te kunnen (blijven) organiseren. Verenigingen worden daarom geholpen om invulling te geven aan de 4 V’s. 

Medio juni heeft iedere club een promotiepakket ontvangen. In dit pakket zitten 2 posters, waarop jouw club kan laten zien dat jullie werken aan de 4 v’s. Deze posters kun je op de deur, een prikbord of in de gang van de club hangen. Ook zitten er 2 stickers bij waarop je de naam en contactgegevens van je vertrouwenscontactpersoon kunt schrijven. Met dit pakket kan jij aan iedereen op jouw sportclub laten zien dat jullie sociale veiligheid serieus nemen en hier, samen met het bestuur en de andere vrijwilligers, werk van maken. Dat is mooi, want iedere club die werkt aan sociale veiligheid en zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen maakt een groot verschil!

Daarnaast is er een document in ontwikkeling dat clubs voorziet van praktische tips voor het regelen van VOG's, inclusief advies over functie specifieke profielen en administratieve procedures. Dit document zal uiterlijk in september gedeeld worden met alle clubs.

Hulp nodig bij het invoeren van de 4 v’s?

Samen met NOC*NSF helpen we je graag op weg. Dat doen we door de inzet van een expertpoule: een groep specialisten, die voor en binnen clubs op specifieke hulpvragen in kunnen gaan, bijvoorbeeld via een inspiratiesessie of een verenigingstraject.

Je kunt ook zelfstandig aan de slag met de 4 V’s. Op de website van NOC*NSF kan je meer lezen over de 4 v’s en wat jouw club nog meer kan doen.

De Nevobo organiseert regelmatig trainingen over sociale veiligheid en verstuurt twee keer per jaar een nieuwsbrief naar de VCP’s die geregistreerd zijn in Sportlink. Zorg dus dat je als VCP geregistreerd bent in Sportlink!

Voor vragen over de 4 V’s, contact met de expertpoule of andere ondersteuning, kun je mailen naar vog@nocnsf.nl. Uiteraard kan je ook altijd contact opnemen met Janine Pleizier, integriteitsmanager van de Nevobo, via janine.pleizier@nevobo.nl.

Factsheet prevalentieonderzoek in de sport

Cijfers uit het laatst uitgevoerde prevalentieonderzoek in de sport (2020) onderstrepen het belang om werk te maken van sociale veiligheid binnen sportclubs. Ongeveer 90% van alle Nederlanders tussen de 18 en 50 jaar heeft als kind (<18 jaar) een georganiseerde sport beoefend. Bijna de helft van hen (48,6%) heeft tijdens hun jeugd een vorm van grensoverschrijdend gedrag ervaren dat een blijvende indruk heeft achtergelaten, wat neerkomt op ongeveer drie miljoen volwassenen tot 50 jaar. Het merendeel betrof emotioneel grensoverschrijdend gedrag (46,3%), In mindere mate ging het om lichamelijk grensoverschrijdend gedrag (10,4 procent LGG) en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag (7,2 procent SGG).

Andere bevindingen uit dit onderzoek:

  • Gebeurtenissen die het vaakst voorkwamen maakten niet altijd de meeste indruk.
  • Grensoverschrijdend gedrag wordt door sporters niet altijd als zodanig ervaren en hun perceptie kan veranderen.
  • Jongens zijn vaker slachtoffer van emotioneel en lichamelijk grensoverschrijdend gedrag, terwijl meisjes vaker seksueel grensoverschrijdend gedrag ervaren.
  • Topsporters zijn vaker slachtoffers van emotioneel en lichamelijk grensoverschrijdend gedrag.
  • In veel gevallen zijn de plegers van grensoverschrijdend gedrag mannelijke medesporters.


Klik op onderstaande button voor de volledige factsheet van het onderzoek.