Automatische incasso voor verenigingen

Automatische incasso voor verenigingen

Gepubliceerd op 5 juni 2024

Bij Nevobo bieden we de mogelijkheid om facturen via een doorlopende machtiging te betalen. We willen deze mogelijkheid, waar door de meerderheid van de verenigingen al gebruik van wordt gemaakt, graag nog een keer onder de aandacht brengen.

Voordelen van een automatische incasso

  • Geen omkijken naar betalingen, je betaalt altijd op tijd; 
  • Je geeft eenmalig een doorlopende machtiging af en hoeft verder niets meer te doen; 
  • Het bedrag wordt voortaan automatisch van de rekening afgeschreven; 
  • Je krijgt een vooraankondiging van de incasso via de factuur; 
  • Ben je het niet eens met een incasso, dan kan je binnen 56 dagen zonder opgave van redenen de incasso (laten) storneren. 

Deze werkwijze verandert niets aan de regie die verenigingen hebben over hun betalingsverkeer. Facturen die zijn goedgekeurd, moeten altijd binnen 30 dagen worden voldaan. Indien er om wat voor reden dan ook onjuistheden in een factuur voorkomen, dan kan er nog vóór het incassomoment contact worden gezocht met de afdeling Financiën. Mocht een factuur onbedoeld geïncasseerd worden, dan kan deze nog tot 56 dagen na incasso worden gestorneerd.

Op het moment dat een vereniging tijdelijk minder liquiditeiten beschikbaar heeft, kan er bovendien altijd gesproken worden over een gespreide incasso van facturen voor bijvoorbeeld teamgelden en contributies. Daarmee kunnen we gezamenlijk het betalingsverkeer tussen verenigingen en de Nevobo optimaliseren. 

Interesse in een automatische incasso? Stuur dan een e-mail naar financien@nevobo.nl voor een machtigingsformulier. Voor vragen kan je ook contact opnemen via dit e-mailadres.