Waar worden de spelers van jouw club blij van? Het is de cruciale vraag als het gaat om het binnenhouden en aantrekken van leden. En dat niet alleen; blije, tevreden sporters zijn meer betrokken, waardoor ze eerder geneigd zijn zich in te zetten als vrijwilliger voor de club. Hoe zorg je voor blije, tevreden clubgenoten?

Analyseer je club

Kijk eerst naar hoe de club op dit moment in elkaar steekt. Breng de samenstelling van je ledenbestand in kaart en kijk in hoeverre die aansluit bij jullie ambities als club. Welk conclusies kun je uit deze analyse trekken?

Stel je leden centraal

Zorg dat je weet waarom je leden lid zijn, wat ze van de club verwachten en probeer met je aanbod daarop in te spelen. Het is ook interessant om te weten waarom leden vertrekken: wat is de reden dat ze hun lidmaatschap opzeggen? Speelt leeftijd een rol, kiest iemand voor een andere sport of speelt er iets waar je misschien met je vereniging iets aan kunt doen?

Wat willen je leden?

Weet jij wat je huidige leden willen? Natuurlijk wil niet ieder lid hetzelfde, maar dát is nu juist de uitdaging. Welke behoeftes hebben jullie leden? Wat zoeken ze bij jullie vereniging? Ga op zoek naar de overlap en maak keuzes: wat bieden we wel en wat niet aan.

Ga het gesprek aan

Het gesprek aangaan met leden/ vertrekkende leden is hierin erg belangrijk. Natuurlijk weet je van een aantal koplopers echt wel wat ze willen, maar weet je het ook van degene die zijn mening minder hard verkondigt? Ga in gesprek en ontdek wat iedereen wil.

Houd een enquête

Je kunt het gesprek mondeling aangaan, maar je kunt ook een enquête houden onder je leden/ vertrekkende leden. Op deze manier hoor je veel meningen en krijg je globaal een goed beeld waar de behoeften liggen. Google Formulieren is een tool waarmee je eenvoudig een enquête maakt. Om te zorgen dat zoveel mogelijk leden de enquête invullen, houd je deze kort en benoem je vooraf hoelang iemand er ongeveer mee bezig is (invullen kost je slechts 3 minuten). Stel dus alleen de vragen die je écht belangrijk vindt.

Wat doe je met de uitkomst?

Voordat je een enquête opstelt of met mensen in gesprek gaat is het belangrijk na te denken wat je met de uitslag gaat doen. Reageer altijd op kritiek of ideeën die leden aandragen, op deze manier voelen ze zich gehoord en betrek je ze bij de club. Laat dus merken dat hun mening telt! Soms kun je met een gesprek of kleine aanpassing in je aanbod zelfs twijfelaars aan boord houden.

Geef ook een totale terugkoppeling van de resultaten van de enquête aan je leden. En vertel wat er naar aanleiding daarvan in gang wordt gezet.

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met onze collega’s van de afdeling

Sportontwikkeling

Bijgewerkt op