Talentontwikkeling is belangrijk voor een vereniging, een bond en een land. Om antwoord te kunnen geven op de vraag die het NOC*NSF neerlegt bij de sportbonden voor de versterking en continuïteit van de topsport in Nederland schreef de Nevobo een meerjarenplan met informatie en doelstellingen van de talentontwikkeling en de opleidingstrajecten tot 2032.

Het doel van de talentontwikkeling binnen de Nevobo is ‘opleiden om structureel tot de top 8 van de wereld te behoren’. Om dat te bereiken, zijn er centrale opleidingsprogramma’s in Den Haag (beachvolleybal) en Papendal (zaalvolleybal). De instroom voor deze programma’s komt uit regionale bondsgestuurde programma’s voor zaalvolleybal (RTC’s) én uit het brede achterland van niet bondsgestuurde verenigingen, lokale/particuliere initiatieven,volleybalscholen, etc. Om de kwaliteit van de instroom te verhogen en te waarborgen, reorganiseert de Nevobo de talentontwikkeling.

Hiervoor is een projectteam ‘Herontwerp Talentontwikkeling’ opgericht dat een uitvoerige analyse heeft gemaakt. Daarbij is contact geweest met en informatie ingewonnen bij tal van betrokken partijen, zoals verenigingsbestuurders, trainers (eredivisie,jeugdopleidingen, RTC), volleybalscholen, onderwijsinstellingen, NOC*NSF, Kenniscentrum Sport, (ex-)internationals en experts vanuit andere sporten en landen.Dit heeft geresulteerd in zeven gedefinieerde en breed gedragen uitgangspunten. Deze uitgangspunten vormen de basis voor het nieuwe model, waarin de unieke lokale infrastructuur als kracht wordt gezien en als zodanig wordt gewaardeerd. Aansluitend daarop wordt een bondsgestuurd talentontwikkelingsprogramma geboden met focus op echte talenten (high potentials) in een gecombineerd beach/indoor trainingsprogramma dat het gehele jaar rond aangeboden wordt.

Zie het volledige bestand hieronder:

Bijgewerkt op