Hieronder lees je meer over de zoektocht naar een waardige opvolger van het Arbitrage Informatie Systeem (AIS) en de nationale en regionale Masterclass Arbitrage.

Nieuw Arbitrage Informatie Systeem (AIS)

Op 1 juli 2023 heeft de leverancier van het zogeheten Arbitrage Informatie Systeem (AIS) besloten om te stoppen. AIS was een systeem waarbij 360 graden feedback kon worden gegeven. Zo ontving de scheidsrechter feedback van de beoordelaar, van zijn collega-officials, maar ook vanuit de teams (de teamtevredenheid) en gaf hij/zij zichzelf feedback. Voor seizoen 2023-2024 wordt gewerkt met beoordelingsformulieren via Formdesk, omdat een nieuw systeem nog even op zich laat wachten. Een projectgroep vanuit het bondsbureau, samen met deskundige vrijwilligers, is inmiddels gestart met de zoektocht naar een waardig opvolger van AIS.

Masterclass Arbitrage – nationaal en regionaal

In het kader van de kwaliteitsverbreding en ontwikkeling van scheidsrechters kennen we de Masterclass op nationaal niveau. Het is de bedoeling dat in het seizoen 2023-2024 ook gestart wordt met een Masterclass op regionaal niveau.

Doelstelling Masterclass Arbitrage
Het doel van de Masterclass is om jonge scheidsrechters intensiever op te leiden, te begeleiden en ze daarmee op een hoger niveau te krijgen en nog meer voor het fluiten te interesseren. Daarmee verwachten we jonge scheidsrechters te stimuleren.

Doelgroep 
Alle scheidsrechters die jonger zijn dan 31 jaar en nationaal fluiten komen in aanmerking. 

Toelating tot Masterclass bij aanvang van het seizoen 
Gedurende het traject vinden gesprekken plaats, informeel en formeel, wanneer het nodig is. Deelname aan de Masterclass is vrijwillig en heeft geen invloed op promotie of degradatie.

 Geen talentenlijn
De Masterclass Arbitrage is geen talentenlijn. De scheidsrechters worden alleen op leeftijd geselecteerd en niet op basis van hun kwaliteit. Ze worden in hun eigen aanwijsgroep beoordeeld en begeleid. De eindrangschikking in hun aanwijsgroep is bepalend voor promotie en eventuele degradatie. De Masterclass is dus niet de snelweg naar een topcarrière

Wil je meer weten? Neem dan contact op met
Hannie Konings

Hannie Konings

Medewerker Opleidingen
Bijgewerkt op