Wedstrijden Recreanten Utrecht Dames Poule D

Zaterdag 11 maart - De Giessenhal (Giessenburg)

Veld Tijd Team A Team B 1e Scheidsrechter
1 11:00 De Valk DR 4 RVN DR 2 Shot DR 3
2 11:00 Boni DR 3 Vridos DR 1 Limes DR 4
1 11:30 Jupiter DR 3 Shot DR 3 RVN DR 2
2 11:30 Limes DR 5 Limes DR 4 Boni DR 3
1 12:00 VTC Woerden DR 5 OKV DR 4 Jupiter DR 3
2 12:00 RVN DR 2 Vridos DR 1 De Valk DR 4
1 12:30 De Valk DR 4 Boni DR 3 Vridos DR 1
2 12:30 Shot DR 3 Limes DR 4 Limes DR 5
1 13:00 VTC Woerden DR 5 Limes DR 5 Shot DR 3
2 13:00 OKV DR 4 Jupiter DR 3 Limes DR 4
1 13:30 RVN DR 2 Boni DR 3 OKV DR 4
2 13:30 Vridos DR 1 De Valk DR 4 VTC Woerden DR 5
1 14:00 Limes DR 5 Shot DR 3 Vridos DR 1
2 14:00 Limes DR 4 Jupiter DR 3 De Valk DR 4
1 14:30 Vridos DR 1 VTC Woerden DR 5 RVN DR 2
2 14:30 OKV DR 4 De Valk DR 4 Boni DR 3
1 15:00 Jupiter DR 3 RVN DR 2 VTC Woerden DR 5
2 15:00 Boni DR 3 Limes DR 5 OKV DR 4
1 15:30 Shot DR 3 VTC Woerden DR 5 Jupiter DR 3
2 15:30 Limes DR 4 OKV DR 4 Limes DR 5

Zaterdag 15 april - Interwey (Culemborg)

Veld Tijd Team A Team B 1e Scheidsrechter
2 10:00 RVN DR 2 Limes DR 5 VTC Woerden DR 5
1 10:00 OKV DR 4 Shot DR 3 Boni DR 4
2 10:30 Boni DR 3 VTC Woerden DR 5 Limes DR 5
1 10:30 Limes DR 4 Vridos DR 1 OKV DR 4
2 11:00 Shot DR 3 RVN DR 2 Vridos DR 1
1 11:00 De Valk DR 4 Jupiter DR 3 Limes DR 4
2 11:30 OKV DR 4 Boni DR 3 VTC Woerden DR 5
1 11:30 Limes DR 5 Vridos DR 1 Shot DR 3
2 12:00 Jupiter DR 3 VTC Woerden DR 5 RVN DR 2
1 12:00 Limes DR 4 De Valk DR 4 Boni DR 3
2 12:30 RVN DR 2 OKV DR 4 Jupiter DR 3
1 12:30 Vridos DR 1 Shot DR 3 De Valk DR 4
2 13:00 Boni DR 3 Limes DR 4 RVN DR 2
1 13:00 De Valk DR 4 Limes DR 5 Shot DR 3
2 13:30 Shot DR 3 Jupiter DR 3 Limes DR 5
1 13:30 VTC Woerden DR 5 RVN DR 2 OKV DR 4
2 14:00 Limes DR 5 Limes DR 4 Jupiter DR 3
1 14:00 Vridos DR 1 OKV DR 4 De Valk DR 4
2 14:30 VTC Woerden DR 5 De Valk DR 4 Vridos DR 1
1 14:30 Jupiter DR 3 Boni DR 3 Limes DR 4