Wedstrijden Recreanten Utrecht Dames Poule B

Zaterdag 25 maart - Thijs van der Polshal (Woerden)

Veld Tijd Team A Team B 1e Scheidsrechter
4 09:00 Tovo DR 2 Lunetten DR 1 VTC Woerden DR 3
3 09:00 Fit DR 1 Boni DR 1 Servia DR 2
2 09:00 RVN DR 3 OKV DR 3 Taurus DR 1
4 09:30 VTC Woerden DR 2 Taurus DR 3 Lunetten DR 1
3 09:30 Servia DR 2 VTC Woerden DR 3 Fit DR 1
2 09:30 VOC-Maarssen DR 1 Taurus DR 1 Limes DR 3
4 10:00 Boni DR 1 Tovo DR 2 VTC Woerden DR 2
3 10:00 Lunetten DR 1 Fit DR 1 Taurus DR 3
2 10:00 Limes DR 3 RVN DR 3 OKV DR 3
4 10:30 VTC Woerden DR 3 Taurus DR 3 Boni DR 1
3 10:30 Servia DR 2 VTC Woerden DR 2 Tovo DR 2
2 10:30 VOC-Maarssen DR 1 OKV DR 3 Taurus DR 1
4 11:00 Fit DR 1 VTC Woerden DR 3 Lunetten DR 1
3 11:00 Tovo DR 2 VTC Woerden DR 2 Servia DR 2
2 11:00 Taurus DR 1 Limes DR 3 RVN DR 3
4 11:30 Taurus DR 3 Lunetten DR 1 Fit DR 1
3 11:30 Boni DR 1 Servia DR 2 VTC Woerden DR 3
2 11:30 RVN DR 3 VOC-Maarssen DR 1 OKV DR 3
4 12:00 VTC Woerden DR 3 Tovo DR 2 Boni DR 1
3 12:00 VTC Woerden DR 2 Fit DR 1 Taurus DR 3
2 12:00 OKV DR 3 Taurus DR 1 Limes DR 3
4 12:30 Taurus DR 3 Boni DR 1 Tovo DR 2
3 12:30 Lunetten DR 1 Servia DR 2 VTC Woerden DR 2
2 12:30 Limes DR 3 VOC-Maarssen DR 1 RVN DR 3
3 13:00 OKV DR 3 Limes DR 3 VOC-Maarssen DR 1
2 13:00 Taurus DR 1 RVN DR 3 VOC-Maarssen DR 1

Zaterdag 13 mei - Kruisboog (Houten)

Veld Tijd Team A Team B 1e Scheidsrechter
2 09:00 Fit DR 1 Limes DR 3 Servia DR 2
1 09:00 Lunetten DR 1 VTC Woerden DR 3 Taurus DR 1
3 09:00 Tovo DR 2 RVN DR 3 OKV DR 3
2 09:30 Servia DR 2 OKV DR 3 Fit DR 1
1 09:30 VTC Woerden DR 2 Taurus DR 1 Boni DR 1
3 09:30 VOC-Maarssen DR 1 Taurus DR 3 RVN DR 3
2 10:00 RVN DR 3 Fit DR 1 Taurus DR 3
1 10:00 Boni DR 1 Lunetten DR 1 VTC Woerden DR 3
3 10:00 Limes DR 3 Tovo DR 2 VOC-Maarssen DR 1
2 10:30 Servia DR 2 VOC-Maarssen DR 1 Tovo DR 2
1 10:30 VTC Woerden DR 2 VTC Woerden DR 3 Taurus DR 1
3 10:30 OKV DR 3 Taurus DR 3 Limes DR 3
2 11:00 Tovo DR 2 VOC-Maarssen DR 1 Servia DR 2
1 11:00 Taurus DR 1 Boni DR 1 Lunetten DR 1
3 11:00 Fit DR 1 OKV DR 3 RVN DR 3
2 11:30 Limes DR 3 Servia DR 2 OKV DR 3
1 11:30 Lunetten DR 1 VTC Woerden DR 2 VTC Woerden DR 3
3 11:30 Taurus DR 3 RVN DR 3 Fit DR 1
2 12:00 VOC-Maarssen DR 1 Fit DR 1 Taurus DR 3
1 12:00 VTC Woerden DR 3 Taurus DR 1 Boni DR 1
3 12:00 OKV DR 3 Tovo DR 2 Limes DR 3
2 12:30 RVN DR 3 Servia DR 2 VOC-Maarssen DR 1
1 12:30 Boni DR 1 VTC Woerden DR 2 Lunetten DR 1
3 12:30 Taurus DR 3 Limes DR 3 Tovo DR 2
2 13:00 VTC Woerden DR 3 Boni DR 1 VTC Woerden DR 2
1 13:00 Taurus DR 1 Lunetten DR 1 VTC Woerden DR 2