• Publicatie 09-10-2017

Wij verhuizen naar DeWeerelt!

Op woensdag 25 oktober 2017 verhuizen wij naar Utrecht.

We betrekken een pand in de buurt Papendorp samen met de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB), de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) en het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond.

Naast deze vijf grote sportbonden wordt er ook gebruik gemaakt van deze locatie door Gehandicaptensport Nederland, Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, Special Heroes, Special Olympics Nederland, Sportivents, TIG Sports en De Werkgevers in de Sport (WOS). Allemaal partijen die een hart hebben voor de sport en elkaar verder kunnen en willen helpen. Die bundeling van kennis en kunde hebben we vertaald in de nieuwe naam van ons pand: DeWeerelt.

Welkom in DeWeerelt!

DeWeerelt is de ontmoetingsplek, centraal in het land, voor iedereen met een hart voor sport. DeWeerelt is niet zomaar een naam. Hij verwijst naar de locatie van het pand, aan de Orteliuslaan 1041. Abraham Ortelius (1527–1598) stelde als eerste cartograaf een ‘Atlas van de Weerelt’ samen door de kennis en kunde van verschillende kaarttekenaars te bundelen en daarmee een nieuwe standaard te zetten.

Als bewoners van DeWeerelt bundelen wij op onze beurt onze kennis en kunde in de sport. Het kleurgebruik in het logo van de DeWeerelt verwijst niet voor niets naar de vijf olympische ringen die samen de continenten van de wereld vertegenwoordigen. En naar de olympische waarden die ons, bewoners van DeWeerelt, met elkaar verbinden. Samen willen wij een bijdrage leveren aan de wereld van de sport.

Onze contactgegevens
Vanaf 25 oktober ben je van harte welkom in DeWeerelt aan de Orteliuslaan 1041, 3528 BE in Utrecht. Dit wordt met ingang van 25 oktober óók ons postadres. Ons eerdere postbusadres komt daarmee te vervallen.

Let op: ook onze telefoonnummers wijzigen. Je vindt deze vanaf woensdag 25 oktober op www.nevobo.nl/contact.