• Publicatie 02-05-2018

Sportkadermonitor

Voldoende en gekwalificeerd arbitrerend, bestuurlijk en sporttechnisch kader is onmisbaar om de sportparticipatie in Nederland op peil te houden en te vergroten

Wat motiveert kaderleden, wat is hun opleidingsachtergrond en hebben ze behoefte aan ondersteuning om hun taken uit te voeren?

Om hier meer zicht op te krijgen heeft NOC*NSF gezamenlijk met de sportbonden een panel opgebouwd van samen meer dan 3000 personen. Het betreft arbiters, juryleden, officials, bestuurders (voorzitter/secretaris), trainer-coaches, instructeurs en begeleiders. Al deze mensen verrichten werkzaamheden bij een sportclub, als vrijwilligers of als betaalde kracht

Voor de meting van 2017/2018 zijn wij nog op zoek naar nieuwe respondenten. Jouw kennis en mening zijn erg welkom en van toegevoegde waarde. Interesse? Vul dan hier de vragenlijst in!

De analyse van 2015 is hier te downloaden.

Enkele uitkomsten sinds 2013:

 Sportkaderleden zijn overwegend man, hoger opgeleid en hebben veel ervaring in hun sport;

 15% van sporttechnische kaderleden ontvangt salaris (arbiters en bestuurders bijna nooit);

 Beschikbaarheid van vrijwilligers is het grootste knelpunt (met name voor bestuurders), daarnaast gebrek aan tijd en slechte organisatie;

 Het sportkader wil wel heel graag actief blijven in de vereniging met evenveel uren (of zelfs meer) in de week;

 Het sportkader vindt zichzelf erg bekwaam voor hetgeen ze doen ondanks men niet altijd relevante opleidingsachtergrond heeft;

 Het sportkader heeft een heel positief gevoel van veiligheid en sociale veiligheid (ruim een 8), wat de afgelopen jaren weinig is veranderd. Lager opgeleiden voelen zich over het algemeen iets minder veilig.

Ontwikkelingen naar 2015:

 Veel inzichten komen overeen met eerdere meting, ontwikkeling zichtbaar in het volgen van scholingen en de type scholingen die worden gekozen;

 Verschillen inzichtelijk gemaakt tussen kaderleden op basis van kenmerken als ervaring, vooropleiding en type vereniging waar ze actief zijn;

 Nieuwe inzichten over hoe kader tegen maatschappelijke betrokkenheid, ondernemendheid en ‘open club’ aan kijkt;

 Kaderleden zien het belang in van een meer open karakter van hun club en zien met name kansen richting betrekken van niet-sporters en ouderen in hun club.

Voor en door de betrokken sportbonden dienen we inzicht te verschaffen in de 3 verschillende doelgroepen: 1) bestuurders, 2) trainers/coaches en 3) scheidsrechters/officials.