• Publicatie 07-09-2017

Regio Zuid: November Volleybalcafé maand!

Check nu ook de jaarkalender voor alle bestuurdersbijeenkomsten

Het nieuwe seizoen is weer van start en we zijn blij om alle verenigingen weer te mogen verwelkomen! Samen met alle verenigingen in regio Zuid gaan we er weer een mooi competitieseizoen van maken, waarbij we jullie als club zo goed mogelijk willen ondersteunen.

Jaarkalender & NOVEMBER VOLLEYBALCAFÉ-MAAND
Wij begrijpen dat alle verenigingen een druk bestuurs-leven hebben en dat het daarom soms moeilijk is om aanwezig te kunnen zijn bij bijeenkomsten die op korte termijn door de Nevobo gepland worden. Om deze reden hebben wij een jaarkalender gemaakt met daarin de (vastgestelde) bestuurders-bijeenkomsten die door het regiokantoor worden georganiseerd. Zo kunt u deze datums alvast in uw agenda noteren. Omdat wij ook begrijpen dat de reisafstand naar bepaalde bijeenkomsten soms groot is, organiseren wij nu meer bijeenkomsten in uw eigen speelgebied waardoor de reisafstand voor u wordt verkort. 

In november gaan we van start met onze Volleybalcafé-maand, waarin we in de gehele maand in alle speelgebieden in de regio te vinden zijn. Het volleybalcafé is een avond om met verenigingen bij elkaar te komen en om de afstand met elkaar te verkleinen. Het idee van het volleybalcafé is om 2x per jaar bij elkaar te komen, waarin we de ene keer een actueel thema zullen bespreken en de andere keer geen vast programma hebben maar lekker een avond aan de bar vertoeven. We zullen met elkaar praten over volleybal onderwerpen die zowel bestuur- & TC-zaken aangaan én promotie van het indoor-, beach-, en paravolley. Het volleybalcafé is een informelebijeenkomst zonder formaliteiten. Wat ons betreft de ideale gelegenheid voorvolleybalbestuurders om op de hoogte te blijven over alle ontwikkelingen in deregio.  

We bieden graag alle verenigingen de mogelijkheidom zelf input en/of vragen aan te leveren voor het volleybalcafé. Denk hierbijaan competitie- en arbitragezaken, accommodatie/materialen, financiën, promotieen vrijwilligers/kader. Verder zullen wij u informeren over Bondsraadzaken,Volleybalagenda “jaarplan Nevobo” én volleybalevenementen die in 2017 én 2018georganiseerd worden en hoe uw vereniging hierbij betrokken wordt! Ons strevenis om veel meer te kijken en te luisteren naar de behoeftes van de verenigingenen daarin proberen te ondersteunen.

ONZE JAARKALENDER KUNT U VINDEN IN DEZE LINK. 
Wij verzoeken u de bijeenkomsten in uw speelgebied alvast in uw agenda te plannen, zodat u hier rekening mee kunt houden. 
Daarnaast willen we u ook verzoeken om deze mail/link te bewaren zodat u altijd in de jaarkalender kunt kijken.

Waarvoor kun je bij de Nevobo terecht?
Ons team in Eindhoven bestaat uit medewerkers die zich bezighouden met de planning van competitie en arbitrage (Michiel, Daphne & Henk)en accountmanagement (Paul & Susan).  De accountmanagers behoren tot de afdeling ‘Sportontwikkeling en verenigingsondersteuning’ en houden zich o.a. bezig met:

  • Onze accounts; de verenigingen. Hoe gaat het bij jullie?
  • Samenwerking: Kunnen verenigingen samen optrekken en/of van elkaar leren. Nieuwe of andere  inzichten die je club sterker maken door eens een kijkje te nemen in de keuken van een andere club.
  • Vraagstukken over accommodatie (indoor en beach): zeggenschap hierover, aanleg hiervan, uitbreiding hiervan, etc.
  • Bestuurlijke aangelegenheden: denk aan procesbegeleiding, besturen met een visie, bestuurderscongres. Maar ook samenwerkingen met gemeenten, lokale     sportbedrijven,  fusietrajecten, etc.
  • Technisch kader: Professionalisering, opleiden van trainers en coaches. Hebben we als volleyballend Nederland een ‘jongensprobleem’, of ligt de oorzaak misschien bij de onwetendheid van trainers hoe om te gaan met jongens? Hebben jullie al een trainersbegeleider?
  • VSK: Veilig Sport Klimaat; Wat kan een club allemaal doen om bij te dragen aan een positieve en veilige sportbeleving? Betrokkenheid van ouders, positief coachen, scheidsrechters, het overbrengen van enthousiasme.
  • Subsidies: Er is veel geld beschikbaar vanuit subsidies, maar wanneer krijg je ergens subsidie voor? En hoe vraag je dat aan? 

Een korte opsomming van een aantal zaken waar ons regiokantoor zich mee bezig houdt. Is dit alles? Nee hoor, we zijn ook nog druk met de organisatie en ondersteuning van grote en minder grote volleybalevenementen, zorgen dat er scholen clinics en toernooien georganiseerd worden, ontwikkeling van volleybal (voor nieuwe doelgroepen), contacten met gemeenten, provincies, sportbedrijven en andere organisaties, etc. In de verenigingsgids lees je wat we nog meer voor jouw vereniging kunnen doen. Ongetwijfeld vergeten we nog zaken te benoemen, maar het belangrijkste om te onthouden is: Wij zijn er voor jullie!