Afbeelding: Sportknowhow.nl
  • Publicatie 05-12-2017

Rapport 'seksuele intimidatie in de sport' aanstaande

Commissie De Vries presenteert rapport 12 december

Sinds mei 2017 doet de Commissie De Vries in opdracht van sportkoepel NOC*NSF onderzoek naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport. De commissie, die wordt geleid door oud-minister Klaas de Vries, presenteert op dinsdag 12 december haar onderzoeksrapport.

Waarom dit onderzoek?
De afgelopen decennia is de aandacht voor seksuele intimidatie en misbruik toegenomen. Dat geldt ook voor seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Het stilzwijgen is door sporters die ermee te maken hadden doorbroken. De publieke aandacht dwingt iedereen die verantwoordelijkheid draagt voor een veilig sportklimaat om maatregelen te nemen tegen deze praktijken. Het bestuur van NOC*NSF heeft Klaas de Vries gevraagd de onderzoekscommissie te leiden. Op zijn verzoek maken ook Clémence Ross-van Dorp en Egbert Myjer deel uit van de onderzoekscommissie.

Opzet van het onderzoek
De commissie heeft allereerst de omvang en aard van seksuele intimidatie en misbruik in de sport in kaart gebracht. Vervolgens is zij nagegaan of de door NOC*NSF en de daarbij aangesloten organisaties getroffen maatregelen voor preventie en terugdringing van seksuele intimidatie en misbruik in de sport, het beoogde effect hebben. De commissie heeft onderzocht hoe het beschikbare instrumentarium functioneert, zal de zwakke plekken hierin benoemen en verbeteringen voorstellen.

Het derde deel van het onderzoek was gericht op een doeltreffende aanpak van preventie en terugdringing. Het gaat daarbij om een heldere en effectieve communicatie over risico’s van seksuele intimidatie en misbruik.

De onderzoeksopzet is ook te vinden op de website van de Onderzoekscommissie (simonderzoeksport.nl).

Presentatie onderzoeksrapport op 12 december
Op dinsdag 12 december presenteert de Commissie de Vries het onderzoeksrapport. De Nevobo publiceert op deze dag een reactie op het rapport op deze site voor de volleybalgemeenschap in brede zin. De digitale versie van het rapport wordt naar alle in Sportlink geregistreerde voorzitters, secretarissen en VCP’s van de volleybalverenigingen opgestuurd.

Vragen over het onderzoek binnen uw volleybalvereniging of van pers
De verwachting is dat de publicatie van het onderzoeksrapport breed door de media opgepikt wordt. De kans bestaat dat (lokale) media verenigingen benaderen voor een reactie. Ook vanuit de eigen achterban kunnen vragen volgen. Goed dus om binnen het clubbestuur te bespreken hoe daarmee om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een woordvoerder over dit onderwerp en zorg dat deze goed te bereiken is. 

De berichtgeving over het onderzoeksrapport kan binnen iedere sportvereniging tot vragen leiden, en is een goede aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan over het beleid dat uw vereniging voert. Op deze pagina vind je informatie die je daarbij kan helpen.

Mocht je nog vragen hebben, bel of mail met de vertrouwenscontactpersoon van de Nevobo, Janine Pleizier via janine.pleizier@nevobo.nl of 06 4631 7335.