Als NOC*NSF, sportbonden en -clubs hun krachten bundelen, kunnen we wat bereiken bij de komende gemeenteraadsverkiezingen!
  • Publicatie 18-07-2017

Prominente plek voor sport op de politieke agenda

Help mee, benader met jouw club de lokale politiek!

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt nog ver weg, maar politieke partijen schrijven nú al hun verkiezingsprogramma’s. Dé gelegenheid om sport een mooie plek te geven in de verkiezingsprogramma’s, maar ook om na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een prominente plek voor sport op de lokale politieke agenda te houden. Ook als club kun je daar een bijdrage aan leveren. Hoe? Lees snel verder!

Sportbonden, sportclubs en NOC*NSF kunnen dit samen realiseren, waarbij vooral de clubs de lokale politiek kunnen inspireren met de kracht van sport.

Ondersteuning sportclubs om sport op de lokale agenda te zetten
Om ook jouw vereniging te helpen om de lokale politiek de kracht van sport te laten zien., is een e-zine gemaakt die je helpt de ‘sportboodschap’ toe te lichten. Ook is er een handleiding gemaakt waarmee je als club in vier stappen inzicht krijgt waarom, hoe en met welke gespreksonderwerpen je in gesprek kunt gaan met de lokale politiek. Klik hier voor inzage in het door NOC*NSF samengestelde document ''input verkiezingsprogramma's''. 

Sportcampagne Teams in zoveel mogelijk gemeenten
In de komende tijd worden in zoveel mogelijk gemeenten Sportcampagne Teams ingericht, die samen met de lokale sportorganisaties campagneacties op gaan zetten om sport onder de aandacht te brengen van de politiek. Aanhaken? Meld je aan voor een Sportcampagne Team in jouw gemeente via Nocnsf.nl/gr2018.

Doel: een mooie sportparagraaf in een nieuw collegeakkoord
De gemeente maakt het sportbeleid en geeft in verhouding tot de rijksoverheid veel meer uit aan sport (130 miljoen van het rijk tegenover 1,2 miljard van alle gemeenten samen). De kans is groter dat een nieuw college van B&W een mooie sportparagraaf opneemt in het coalitieakkoord als wij, sportend Nederland, nu al onze krachten bundelen. Want de verkiezingsprogramma’s vormen weer de input voor de collegeakkoorden.

Een eerste belangrijke stap is om nu, de periode waarin de politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s schrijven, de e-zine en de handleiding te verspreiden onder alle sportclubs, zodat ze direct actie kunnen gaan ondernemen. Samen zetten we sport op de lokale politieke agenda!