• Publicatie 19-12-2017

OM en ISR spreken strafeis Vincent M. uit

Openbaar Ministerie eist één jaar, waarvan vier maanden voorwaardelijk

Vandaag is de zaak van de 28-jarige Berlicummer Vincent M., die verdacht wordt van onder meer heimelijk filmen, behandeld door het Openbaar Ministerie. Het OM heeft onder andere een celstraf geëist van één jaar, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

Vincent M. verscheen voor het OM vanwege heimelijk filmen van minderjarige naakte volleybalsters (zie ook dit eerdere bericht op nevobo.nl). Daarnaast zou hij ontucht hebben gepleegd met een 15-jarig meisje. De volleybaltrainer in kwestie was op verschillende manieren actief in de volleybalsport. Hij was trainer bij verschillende verenigingen. Daarnaast was hij in het verleden werkzaam voor de Nevobo en actief vrijwilliger. De trainer beschikte over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

De uitspraak van de rechtbank volgt op 5 januari. Daarna is er nog mogelijkheid tot beroep.

Uitspraak ISR: tien jaar geen trainer, coach of begeleider binnen de volleybalsport

Naast het strafrechtelijk proces bij het Openbaar Ministerie is eerder dit jaar een tuchtrechtelijk proces gestart bij het Instituut Sport Rechtspraak (ISR). Het ISR is een onafhankelijke stichting waar 57 sportbonden, waaronder de Nevobo, zijn aangesloten. Op basis van de binnengekomen meldingen met betrekking tot het heimelijk filmen heeft het ISR  feitenonderzoek verricht. De uitkomst van het tuchtrechtelijk proces van het ISR is dat Vincent M. gedurende tien jaar geen functie als trainer, coach of begeleider binnen de volleybalsport mag uitoefenen. Tegen deze straf kunnen de slachtoffers nog beroep aantekenen.

De Nevobo is getroffen door het leed dat de slachtoffers is aangedaan. De gebeurtenissen hebben veel impact gehad op de slachtoffers, hun families en de betrokken verenigingen.

Samen met de volleybalverenigingen werkt de Nevobo aan een klimaat waarin iedereen veilig en met plezier kan sporten. De zaak Vincent M., en ook het rapport van Commissie De Vries, bevestigen het grote belang om zowel met beleid als concrete maatregelen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in de sport tegen te gaan. Volleybalverenigingen die hier meer informatie over willen, kunnen terecht op deze pagina of contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de Nevobo, Janine Pleizier: janine.pleizier@nevobo.nl of 06-46317335.

 Pers kan voor meer informatie terecht bij Thijs Pietersen, mediavoorlichter Nevobo: 06-12517690.