• Publicatie 22-12-2017

Nieuwe regels privacy: werk aan de winkel

Nieuwe Europese regels vragen ook actie van sportverenigingen

Met de nieuwe Europese regels voor privacybescherming, die vanaf mei 2018 gaan gelden, hebben ook sportverenigingen te maken. Om clubs te helpen zich daar goed op voor te bereiden zullen er in de komende maanden regelmatig artikelen en andere hulpmiddelen voor clubs gepubliceerd worden.

De nieuwe regelgeving - die als naam Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft - gaat in op 25 mei 2018. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Vanaf vandaag zullen we een serie artikelen, geschreven door juristen van CMS, op deze site plaatsen, waarbij telkens op andere aspecten nader wordt ingegaan.

Privacy
In het eerste artikel, ‘Privacy, wat is dat?’ staat het begrip privacy centraal en worden een groot aantal juridische termen verklaard. Het artikel kun je hier downloaden.

Online AVG-tool voor verenigingen
 De nieuwe regels brengen nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee en vragen om actie van alle organisaties die gegevens van personen verwerken. Dat geldt dus ook voor alle volleybalverenigingen en de Nevobo. Elke vereniging moet in kaart brengen hoe zij omgaat met persoonsgegevens. Het gaat daarbij om vragen als: welke gegevens worden verwerkt, wat gebeurt er met de gegevens en wat doet de vereniging om die gegevens te beschermen?

Wij kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept. Wellicht ben je op zoek naar hulp met betrekking tot de benodigde aanpassingen en de doorvoering van de nieuwe regels. Op initiatief van NOC*NSF en in overleg met andere sportbonden wordt op dit moment aan een online tool gewerkt waarmee verenigingen, door een aantal stappen te doorlopen, aan de nieuwe privacywetgeving kunnen voldoen. De tool maakt onder andere gebruik van instructiefilmpjes, handvatten en goede voorbeelden.

Het is de bedoeling dat dit digitale stappenplan half januari 2018 gereed is, zodat ook jouw vereniging hier gebruik kan maken. Zo kun je ervoor zorgen dat de vereniging straks ‘AVG proof’ is op 25 mei 2018.