Vlnr: Alfred Maas, Clement van der Stelt, Mario Cosman, Jelle Hilarius, Gerard van Vliet, Karen Ephraim, Ine Kloster, Gijsbert Klein, Margo de Vries, Guido Davio, Ard Kramer, Jan Kroon, Herwin Brillemans, Christian Bessembinders.
  • Publicatie 10-02-2017
  • - Ard Kramer -

De zoektocht naar de toekomst, deel II van ?

Door Ard Kramer

In november was de eerste bijeenkomst van 'Flexibel Besturen'. De bijeenkomst vroeg om een vervolg en die vond plaats op maandagavond 30 januari. Maar laten we beginnen met het geheugen even op te frissen.

Flexibel Besturen staat voor het toepassen van het Agile gedachtengoed uit (professionele) organisaties bij het besturen van je sportvereniging: hoe kun je als bestuur meer op afstand (be)sturen, vanuit een visie, een droom en hoe kun je je leden enthousiast maken om geheel zelfstandig (in kleine teams) aan de gang te gaan zodat je als vereniging waarde levert aan je leden en je omgeving. 

Nieuwsgierig naar mijn blog over de eerste bijeenkomst in november? Klik hier

Voor de bijeenkomst meldde zich tien nieuwe geïnteresseerden aan uit verschillende sporten, zoals (beach)volleybal, wielrennen, tennis en voetbal. Zij gingen aan de slag met Flexibel Besturen: zowel met de inhoud  als de vorm. Vragen die hierbij horen, zijn: Wat is de vorm waarmee Flexibel Besturen aan de slag gaat zodat we sportbestuurders in Nederland enthousiast kunnen maken?

De case van een beachvolleybalvereniging

Nadat Mario Cosman een korte inleiding gaf over Agile/Flexibel Besturen, gingen de 14 aanwezigen onder begeleiding van Karen Ephraim aan de gang met het bespreken van  een praktijkgeval Flexibel Besturen. Hierbij werd het voorbeeld van een beachvolleybalvereniging besproken. Herwin Brillemans nam ons mee in zijn ervaringen. Hij ging als bestuurder aan de slag toen de vereniging op sterven na dood was. Herwin vertelde vol enthousiasme hoe hij met vijf mede bestuurders met de houding ‘leuk en gezellig’, de zaken oppakte en hoe al snel allerlei leden, nadat ze persoonlijk waren benaderd, aan de slag gingen. Herwin werd door de aanwezigen bestookt met informatieve én reflectieve vragen. De deelnemers ondervonden bij de reflectieve vragen dat ze zichzelf ook vragen begonnen te stellen over hoe zij er mee aan de slag zouden gaan.

Het moet anders

Na het bespreken van één praktijkgeval met 14 mensen kwam de groep snel tot de conclusie dat zo’n groep te groot is om iedereen aan het woord te laten. Dit gaat ten koste van het enthousiasme en de energie. Aangezien Flexibel Besturen ruimte geeft aan constante aanpassingen, was de groep het er over eens dat we beter in kleinere groepen met meerdere praktijkvoorbeelden aan de gang konden gaan.

Drie cases

In drie groepen is er vervolgens levendig gesproken over de ingebrachte casussen. In één groep werden de eredivisieplannen van Topvolleybal Zwolle tegen het licht gehouden. Gerard van Vliet en Jelle Hilarius kregen positieve en kritische feedback waarbij ook naar de eigen rol werd gekeken en hoe je met zelfsturing in teams kunt omgaan: Kun je zelfsturing opleggen?

In de tweede groep kwam de vraag aan de orde: Hoe kun je de vertaling maken van de ideeën en visie naar uitvoering door vrijwilligers? De case van Inter Rijswijk werd bij de horens gevat. Jan Kroon gaf aan dat hij vruchtbare terugkoppeling en tips kreeg hoe je de gestelde doelen kunt omzetten (het ‘wat’) naar vrijwilligers die er in groepen mee aan de slag gaan (het ‘hoe’). Margo de Vries vertelde hierbij over haar ervaringen met Scrum bij de KNWU. Daarbij was het sleutelwoord communicatie.

De derde groep boog zich over de vraag hoe je bestuurders enthousiast kunt maken voor Flexibel Besturen en hoe je hen vervolgens kunt helpen de eerste stap te zetten. Stappen in de richting van Flexibel Besturen worden vaak gemaakt door verenigingen die in nood zitten (er is urgentie) zoals de hierboven beschreven beachvolleybalclub. Er zijn echter ook verenigingen die al volop in beweging zijn en een aanpak als Flexibel Besturen hebben opgepakt om de benodigde innovatie binnen de sport of vereniging te realiseren. De grote vraag is hoe je een groep daartussen kunt bereiken: verenigingen die naar behoren functioneren. Maar zijn zij dan ook shockproof voor de toekomst? Een interessante vraag waar deze groep nog geen overtuigend antwoord op had. De groep was er wel van overtuigd dat de bestuurders die met Flexibel Besturen een eerste stap willen maken, moeten beginnen met het definiëren van hun droom: daar begint alles mee. Daarnaast is ‘kijken bij de buren’ een prima manier om Flexibel Besturen in werking te zetten. 

Evaluatie

In de evaluatie aan het einde van de bijeenkomst stonden onder andere de volgende woorden op het bord: droom, inspiratie (als gevolg van voorbeelden), bewustwording, reflectie (bij gever en ontvanger), energie in de groep, diversiteit van de groep. Afsluitend was de conclusie dat het idee van Flexibel Besturen verder moet rijpen: een mooi beginpunt voor deel III van 'De zoektocht naar de Toekomst', waarmee de initiatiefnemers op korte termijn aan de gang gaan.  Wordt vervolgd…

Ben je nieuwsgierig, wil je meer weten over Flexibel Besturen of deelnemen aan toekomstige bijeenkomsten dan kun je contact opnemen met arkramer@telfort.nl of 06-14781268.

Ard Kramer