Nieuwsafbeelding
  • Publicatie 05-10-2021

Herziene Code Goed Sportbestuur gelanceerd

Goed sportbestuur vormt de basis voor de integriteit van onze sportsector. Om dit te waarborgen is er onlangs een herziene Code Goed Sportbestuur gelanceerd die dient als kompas. Ga aan de slag!

Sportclubs zijn van enorme waarde voor de samenleving. Voor jullie clubbestuur brengt dit een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Ben jij samen met je medebestuurders ook soms zoekende naar hoever jullie verantwoordelijkheid rijkt? De herziene Code Goed Sportbestuur dient hierin als kompas.  

Herziene Code Goed Sportbestuur 
De Code Goed Sportbestuur is na vijftien jaar geactualiseerd. De nieuwe governance code voor de sportsector vervangt daarmee de dertien aanbevelingen voor goed sportbestuur en is van toepassing voor alle bestuurders en toezichthouders in de Nederlandse sport. In de nieuwe code staan vier principes van goed sportbestuur centraal: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie. 

Direct aan de slag? Raadpleeg de toolbox Code Goed Sportbestuur. 

Betere governance in de sportsector 
Goed sportbestuur vormt de basis voor de integriteit in onze sportsector. Iedere bestuurder heeft een voorbeeldfunctie. Daarom hebben we in Nederland sinds 2005 de Code Goed Sportbestuur. Nu is deze Code geactualiseerd. De maatschappelijke waarde van sport neemt toe en sporters hebben in toenemende mate behoefte aan kwaliteit, integriteit en veiligheid op en rond het speelveld. Zowel in de huidige beleidscyclus (Sportagenda 2017+) als in het Sportakkoord zijn daarom ambities uitgesproken voor een nieuwe Code. Het herzieningstraject hiervoor is in 2018 gestart en de nieuwe Code is in de algemene ledenvergadering van NOC*NSF vastgesteld. Hiermee vervangt de nieuwe Code officieel dus zijn voorganger uit 2005. 

Met de herziene Code Goed Sportbestuur zet de sportsector een volgende stap in de richting van betere governance in de sector - Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF 

Vier principes staan centraal 
De Code Goed Sportbestuur biedt een kompas voor integer en maatschappelijk verantwoord bestuur voor alle sportorganisaties, voor ons als bond, maar ook voor onze verenigingen en andere sportbedrijven. De nadruk ligt daarbij op maatschappelijke relevantie, diversiteit en bestuurlijke- en organisatorische kwaliteit. In tegenstelling tot de dertien aanbevelingen uit 2005 staan in de herziene Code vier principes van goed sportbestuur centraal: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie. 

Aan de hand van deze principes geven sportorganisaties in Nederland invulling aan sterke en bewuste besturen met een heldere koers. Dankzij het pas-toe-en-leg-uit-principe leggen bestuurders en toezichthouders van deze sportorganisaties verantwoording af over de naleving van de Code tijdens de algemene vergadering en in het jaarverslag. 

Lees meer over deze vier principes 

Basis voor veilige, eerlijk en vitale sportomgeving 
"Met de herziene Code Goed Sportbestuur zet de sportsector een volgende stap in de richting van betere governance in de sector", zegt Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF. "Dankzij zowel de inhoudelijke als nalevingsprincipes van de Code kunnen sportverenigingen en andere sportorganisaties ervoor zorgen dat zij via bewust sportbestuur een basis leggen voor een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving. Oftewel, een sportomgeving waar iedereen zich thuis voelt!" 

Ga aan de slag! 
Legt jouw vereniging de basis voor een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving? Bekijk dan de toolbox om aan de slag te gaan met de implementatie van de Code Goed Sportbestuur binnen jouw vereniging.  

Toolbox Code Goed Sportbestuur 

Uitgelicht: e-learning en zelfscan Code Goed Sportbestuur 
In de toolkox Code Goed Sportbestuur vind je on andere de zelfscan en de e-learning waar je meer leert over de Code en hoe je deze binnen jouw vereniging kunt toepassen. De e-learning biedt bestuurders hulpmiddelen om aan de hand van de vier principes, verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie, met je medebestuursleden in gesprek te gaan.  

Door de Zelfscan te doen kom je erachter in hoeverre je als bestuur al voldoet aan de Code Goed Sportbestuur en kun je met elkaar bepalen welke ontwikkelstappen je nog wilt zetten als bestuur voor de vereniging. Daarnaast kun je aan de slag met de praktische dillema’s waar je als bestuur mee te maken kunt krijgen. Hierdoor krijg je meer inzicht over het integriteitskompas van jullie als bestuur en de vereniging. Tot slot vind je een aantal oefeningen om invulling te geven aan de vier principes. 

Ga aan de slag!