fotohoogendoorn.nl
fotohoogendoorn.nl
  • Publicatie 25-03-2021

Wijzigingen jeugd- en seniorencompetitie 2021-2022

Om volleybal aantrekkelijk te houden, is er de afgelopen tijd gewerkt aan een vernieuwde opzet jeugdcompetitie en flexibilisering seniorencompetitie door zij-instroom en vrije inschrijving.

Vernieuwde opzet jeugdcompetitie
Momenteel worden de jeugdcompetities door onze vier regio’s afzonderlijk van elkaar georganiseerd. Hierbij zijn er tussen de regio’s ook enkele verschillen in de manier van organiseren en speelwijze. In het belang van de volleybalsport is er zorgvuldig gekeken naar waar de verschillen gelijkgetrokken konden worden.

Door een aantal aanpassingen door te voeren komt er meer harmonisatie tussen de vier regio’s en wordt er tegelijkertijd gehoor gegeven aan de wensen van de verenigingen. De aanpassingen zijn gemaakt op het gebied van nethoogte, veldafmetingen en serviceregeling. In het document Vernieuwde opzet jeugdcompetitie staat kort beschreven welke aanpassingen er zijn gedaan.

Raadpleeg Vernieuwde opzet Jeugdcompetitie

Flexibilisering seniorencompetitie
In het artikel Zij-instroom 3e divisie en Promotieklasse van 7 september 2020 werd al aangekondigd dat de
zij-instroom doorgang kon vinden en dat er een voorstel was neergelegd voor vrije inschrijving tot en met eerste klasse, hiervoor is op 15 januari groen licht gegeven.

Vanaf komend seizoen (2021-2022) kunnen teams worden aangemeld voor de zij-instroom of vrije inschrijving. Omdat in het afgelopen seizoen, met uitzondering van de Eredivisie, geen (eind)stand is opgemaakt, met als gevolg dat er geen PD wordt gespeeld, wijkt de opgave zij-instroom voor seizoen 2021-2022 af van de daarop volgende seizoenen.

Uitleg over de zij-instroom voor komend seizoen, de volgende seizoenen en de vrije inschrijving tot en met eerste klasse, vind je in het document Teaminschrijvingen, zij-instroom en PD.

Raadpleeg Teaminschrijvingen, zij-instroom en PD