Foto: Hoogendoorn.nl
Foto: Hoogendoorn.nl
  • Publicatie 04-04-2019

Wat heb jij nodig om een betere trainer te worden?

Enquête om behoeften en wensen van volleybaltrainers in kaart te brengen en zo het aanbod te verbeteren

Lang niet alle actieve volleybaltrainers en coaches zijn in het bezit van een trainersdiploma of certificaat. Hoewel dat zeker niet alles zegt, is het niveau zonder diploma of certificaat wel lastig te beoordelen.

Relatief weinig trainers maken gebruik van de opleidingen en bijscholingen die wij als bond aanbieden. Dat is jammer, want er valt veel te winnen met goede trainers binnen de vereniging! Tevreden leden en betere resultaten bijvoorbeeld.

Om er in de toekomst voor te zorgen dat het opleidingsaanbod beter aansluit op de praktijk, willen we jou – en al die andere trainers – vragen online een enquête in te vullen. Centraal daarin staat de vraag wat jij nodig hebt om je trainerstaak beter uit te kunnen voeren.

Het invullen duurt ongeveer 10-15 minuten. Top als je meedoet, zodat we samen werken aan een nog beter volleybalniveau in ons land!

Klik hier om de enquête te openen.