Meedoen aan de ontwikkeling en uitvoering van het lokale sportakkoord verstevigt je samenwerking met de gemeente (Foto: Ronald Hoogendoorn)
Meedoen aan de ontwikkeling en uitvoering van het lokale sportakkoord verstevigt je samenwerking met de gemeente (Foto: Ronald Hoogendoorn)
  • Publicatie 12-03-2019

Lokale sportakkoorden kans voor clubs

Het Nationale Sportakkoord van 2018 krijgt een concrete uitwerking in lokale sportakkoorden. De Rijksoverheid roept op om in iedere gemeente een sportakkoord te maken.

In lokale sportakkoorden worden afspraken gemaakt over de toekomstplannen op het gebied van sport voor 2019, 2020 en 2021. De afspraken zijn in ieder geval tussen de gezamenlijke sportclubs en de gemeente maar ook scholen, bedrijven en bijvoorbeeld fysiotherapeuten en huisartsen mogen meedoen aan het akkoord.

Dat gebeurt allemaal onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, de sportformateur. Elke gemeente kan bij de Rijksoverheid budget aanvragen voor deze sportformateur. Eén van de uitkomsten van het sportakkoord moet zijn dat “de stem” van de sport op een goede wijze is georganiseerd in de gemeente, zodat zij een goede gesprekspartner van de gemeente kan blijven. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een Sportraad die gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan de gemeente.

De Nevobo juicht deze ontwikkelingen van het sportakkoord toe. Ons advies voor volleybalclubs is dan ook om positief te reageren wanneer jouw gemeente je uitnodigt om deel te nemen aan de ontwikkeling en uitvoering van het sportakkoord. Maar neem ook gerust zelf het initiatief naar de gemeente om jouw belangstelling kenbaar te maken. Dit thema staat ook centraal in één van de workshops van het Volleybalcongres 2019, dat op 15 juni 2019 op Papendal wordt georganiseerd. Houd voor meer informatie over dit congres de Nevobo-kanalen in de gaten!