Nieuwsafbeelding
  • Publicatie 25-01-2019

Data nieuwe Vertrouwenscontactpersoon scholingen

In maart en april vinden er zes Vertrouwenscontactpersoon scholingen plaats die door NOC*NSF worden gefaciliteerd!

Indien een slachtoffer van seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag melding hiervan wil doen, dan daarvoor een vertrouwd aanspreekpunt binnen de vereniging of bond nodig. Het is een onderwerp dat niet makkelijk bespreekbaar is. Het ontbreken van een luisterend oor, van iemand die raad geeft, maakt het extra moeilijk. Hierdoor zien slachtoffers er vaak vanaf hun klacht te melden. Daardoor blijven zeer ongewenste en voor slachtoffers pijnlijke situaties voortbestaan. Juist om deze reden zijn alle bonden en steeds meer verenigingen overgegaan tot het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Binnen de volleybalsport heeft een kwart van alle verenigingen een VCP aangesteld. Deze personen zijn veelal opgeleid door NOC*NSF.

Tijdens deze training wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. Hoe wordt iemand opgevangen die iets komt melden of vragen, waar kan een beschuldigde terecht en hoe kan een bestuur ondersteund worden wanneer er een melding is of zij preventiebeleid willen ontwikkelen. Er wordt ingegaan op de adviezen en de verwijzingen die mogelijk zijn. De training is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische gesprekstechnieken geoefend. Al met al een veelzijdige training waarin de verschillende kanten van het werk van de VCP worden toegelicht en geoefend. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van NOC*NSF Academie voor Sportkader. Seksuele intimidatie en/of ander ongewenst gedrag is allang geen nieuw begrip meer in Nederland. Ook binnen de sport komt het voor. Al snel denken we hierbij aan jonge sporters die slachtoffer zijn geworden van volwassen begeleiders. Maar het vindt ook plaats tussen sporters onderling, of tussen begeleiders.

De scholing is bedoeld voor professionals en vrijwilligers binnen bonden en verenigingen. Een VCP’er moet onafhankelijk zijn en mag daarom geen bestuursfunctie hebben. Deelnemers aan de training hebben een leeftijd van minimaal 25 jaar en HBO denkniveau. De training duurt twee dagdelen en kost 200 euro. Het loont de moeite om bij je gemeente te informeren over hier subsidie voor beschikbaar is.

Klik hier voor de nieuwe data, locaties, meer informatie en inschrijven.

De Nevobo verstuurt minimaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief naar de in Sportlink geregistreerde Vertrouwenscontactpersonen. Dus zorg dat je VCP als functionaris met e-mailadres in Sportlink geregistreerd staat!

Voor al reeds opgeleide Vertrouwenscontactpersonen organiseert NOC*NSF terugkomdagen. De data en locaties voor 2019 volgen binnenkort.