Johan Hiemstra (links) met Roeland Stuiver, foto Bouke Koning
  • Publicatie 05-12-2018

Afscheid van 56 jaar ervaring in de arbitrage

Op zaterdag 1 december 2018 is in Sneek afscheid genomen van Johan Hiemstra. Maar liefst 56 jaar heeft hij zich in verschillende functies verdienstelijk gemaakt in de volleybalarbitrage.

In 1962 begaf Johan zich voor het eerst op het arbitragepad als scheidsrechter, nog niet wetende hoe lang dat pad zou worden. Dat het goed beviel is duidelijk geworden. Als scheidsrechter, begeleider, beoordelaar en aanwijzer heeft hij vele facetten van het scheidsrechtersvak doorlopen. Afgelopen zaterdag werd, onder toeziend oog van zijn trotse kinderen en kleinkinderen afscheid genomen van Johan.

Met medewerking van V.C. Sneek, die het inspelen tijdelijk onderbrak, werd Johan toegesproken met lovende en hartelijke woorden van dank namens de Nevobo en de werkgroep Arbitrage. Maar uiteraard ook namens al die volleyballers en coaches die mede door hem altijd hebben kunnen volleyballen.

In 2010 werd Johan al een Gouden Officialspeld opgeprikt. Nu ontving hij uit handen van groepscoördinator 1e divisie arbitrage, Roeland Stuiver, een oorkonde, cadeaubon en bloemen.
Daarnaast was er nog een dankwoord namens alle scheidsrechters. Door zijn positieve opmerkingen en tips die hij deelde in zijn beoordelingen werd hij zeer gewaardeerd.

De Nevobo wenst Johan alle goed toe en dankt hem via deze weg nog een maal voor al zijn tijd, kennis en kunde die hij de volleybalarbitrage heeft gegeven!