eigen foto
  • Publicatie 14-11-2018

Verenigingsbestuurders onderscheiden

Bronzen Nevobo spelden voor Cor Kuperus en Pe Westerhof.

Vrijwilligers zijn is belangrijk, sterker nog geen vereniging kan bestaan zonder deze groep. Liefhebbers die een groot deel van, zo niet alle vrije tijd steken in het reilen en zeilen van de club. Veel doen het voor een duidelijk omschreven klus of periode. Een select aantal doet dit zeer lang en voor zoveel verschillende taken dat vereniging en vrijwilliger vaak in één adem worden genoemd.

Twee van dergelijke vrijwilligers zijn de afgelopen periode door hun vereniging in het zonnetje gezet en onderscheiden met een bronzen Nevobo speld. Cor Kuperus is door zijn vereniging Tyfoon met name geroemd omdat hij naast speler heel veel jaren actief geweest is als bestuurder, trainer, coach en scheidsrechter. Naast dit alles was en is hij nog altijd een zeer gerespecteerd persoon binnen Tyfoon en een voorbeeld voor velen.

Bij Dosko/Acta stopt Pe Westerhof en dit was aanleiding om nu eens voor iedereen te benadrukken hoe belangrijk hij voor de club was en nog is. Bestuurder op verschillende functies eerst bij vereniging Acta in Franeker en na de fusie bij Dosko/Acta. Naast alle taken bij de vereniging ook vast contact naar de Nevobo en altijd aanwezig bij district en regiovergaderingen.

Ook namens de regio beide van harte gefeliciteerd met deze zeer terechte onderscheiding!