Foto: Ronald Hoogendoorn
  • Publicatie 10-10-2018

Flexibilisering competitie: denk mee!

Heb je het idee dat de volleybalcompetitie anders kan of zelfs anders moet? Omdat je anders - of mensen om je heen - overweegt om te stoppen met volleyballen? We zijn erg benieuwd naar je ideeën.

Wil je meedenken over nieuwe competitieformats? Of wil je jouw standpunten ten aanzien van invallersbepalingen met de Nevobo delen (jeugd/senioren, libero en horizontaal)? Meld je aan!

Volle wedstrijdkalender
We horen van onze leden dat de huidige wedstrijdkalender vol is. Onder andere door de ontwikkeling van beachvolleybal ontstaat er overlap in de kalender. Door de drukke kalender en zaalbeschikbaarheid moet er vaak uitgeweken worden naar vakantieperioden (inhaalweken). Er zijn oplossingen te bedenken om te zorgen dat de druk op de kalender minder groot wordt. Bijvoorbeeld door in kleinere poules te spelen, maar ongetwijfeld zijn er nog andere oplossingen.

 Heb jij ideeën over hoe we de volleybalcompetities anders kunnen inrichten? Dan gaan we tijdens een aantal bijeenkomsten in de maanden oktober en november graag met jou in gesprek. Omdat flexibilisering niet alleen in de formats zit, maar ook in de reglementen, willen we ook gezamenlijk in gesprek over de wijze waarop we de huidige speelgerechtigheid met elkaar hebben geregeld. Concreet gaat het hierbij over invallersbepalingen voor jeugd, senioren en de libero, horizontaal meespelen en zij-instroom van nieuwe teams. De huidige toepassing van de invallersbepalingen heeft bij sommige verenigingen in de afgelopen seizoenen tot verwarring en/of een gevoel van competitievervalsing geleid.

Twee onderwerpen
 In de bijeenkomsten komen dus twee onderwerpen aan de orde:
 1. Wat vind je van de reglementen m.b.t. speelgerechtigheid en hoe kan het anders?
 2. Welke ideeën heb je hoe we onze volleybalcompetitie kunnen vernieuwen?

Met de uitkomsten van deze bijeenkomsten kan het Bondsbestuur voorstellen uitwerken om de reglementen aan te passen. De uitkomsten worden aan jouw vertegenwoordigers in de Bondsraad voorgelegd. Het Bondsbestuur gaat ook kijken of en hoe snel we kunnen starten met nieuwe competitievormen. Het vernieuwen van het volleybalaanbod zien we als een continu proces om onze sport toekomstgericht te maken. Dat gaat uiteraard ook na deze bijeenkomsten door.

 Je kan je nu aanmelden voor één van de volgende bijeenkomsten door dit formulier in te vullen.