• Publicatie 04-10-2018

Train de Trainer met Coaching on the Job

Bestel alleen nog in 2018 een Coaching on the Job product met subsidie!


Trainers zijn in de volleybalzaal met alle goede bedoelingen bezig om trainingen te geven en wedstrijden te coachen en maken hierbij vaak gebruik van hun eigen ervaring in trainingen. Ze hebben vaak veel vragen over hoe ze het beter kunnen doen. Deze vragen gaan dan vaak over hoe leer ik een bepaalde techniek aan, maar ook over hoe organiseer ik de training, zorg ik dat iedereen lekker bezig is, hoe ga ik om met gedragen hoe kan ik omgaan met grote verschillende in de groep. Omdat deze groep niet altijd een opleiding kan volgen, maar wel graag feedback wil ontvangen willen wij als Nevobo aan de slag met coaching on the job.

Coaching on the Job houdt in dat er een ervaren trainer naar de vereniging komt die door middel van een voorbeeld training, feedback en tips aan individuele trainers en het opleiden van een trainersbegeleider, de vereniging helpt de trainers te ondersteunen en toch te stimuleren zich verder te ontwikkelen.

Onlinetraining
De trainers kunnen tijdens de training zelf informatie opzoeken, vraagstukken inzien en filmpjes met voorbeelden bekijken. Je geeft op deze manier de trainers de kans om zich te ontwikkelen op een laagdrempelige manier. Tijdens de training wordt er aandacht besteed aan;  training geven aan kinderen en bij het coachen van kinderen komt ook een beetje opvoeden om de hoek kijken. Hoe motiveer je kinderen? En hoe zorg je dat ze luisteren en meewerken? Hoe ga je om met lastig gedrag en emoties. En hoe haal je het beste uit kinderen? Hoe kun jij als coach of trainer het beste uit jezelf halen én uit de kinderen met wie je elke week op het veld staat? Daarbij helpt de online workshop ‘Een beetje opvoeder’ jou op een pedagogische verantwoorde manier. De kosten voor een vereniging zijn €100,- €50,- (Moet uitgevoerd zijn in 2018 en zijn 100 plekken beschikbaar!)

+Begeleidende workshop.

De onlinetraining aangeboden met een begeleidende workshop. Een workshop van de ondernemer waarbij dieper wordt ingegaan op vraagstukken die er leven bij trainers en/of begeleiders. Afhankelijk van waar een vereniging behoefte aan heeft kan er gekozen worden voor thema, bijvoorbeeld bepaalde techniek, hoe om te gaan met pubers of differentiëren in trainingsvormen. De kosten voor de onlinetraining + een begeleidende workshop bedraagt €300,- €50,- (Moet uitgevoerd zijn in 2018 en er zijn 20 plekken beschikbaar!)

+Verenigingstraject coaching on the job. 
Alle trainers binnen de verenigingen krijgen toegang tot de onlinetraining. Daarnaast zal er een traject worden gestart waarbij trainers en de vereniging centraal worden gezet. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden wordt het traject ingericht. Het traject zal hierdoor op cases gericht zijn waarbij clubs profijt hebben. De kosten voor het verenigingstraject bedraagt €1500,- €50,- (Moet uitgevoerd zijn in 2018 en er zijn 20 plekken beschikbaar!)

Aanmelden voor de online training, begeleidende workshop en verengingstraject kan via volleybalacademie@nevobo.nl Ben je geïnteresseerd in andere producten van het programma Veilig Sport Klimaat kijk dan hier.