• Publicatie 22-06-2018

Vacature Technisch Directeur Volleybal (m/v)

Voor 1 augustus motivatie + CV opsturen naar Nevobo

Vandaag is de vacature voor Technisch Directeur Volleybal opengesteld. Mocht je interesse hebben en voldoen aan de gestelde eisen, stuur dan voor 1 augustus een motivatie voorzien van je CV naar de Nevobo. Onderstaand alle details over deze functie.

De organisatie

De Nederlandse Volleybalbond is de overkoepelende organisatie voor volleyballers, beach- en zitvolleyballers in Nederland. Tot de kerntaken behoren het ondersteunen van spelers en verenigingen, het organiseren van competities en evenementen en het samenstellen en deelnemen van vertegenwoordigende teams aan internationale evenementen. Om volleybal, zit- en beachvolleybal op alle niveaus en ook nieuwe competitievormen in Nederland te stimuleren en te promoten, werken de regiokantoren en centrale organisatie intensief samen.

Met bijna 115.000 leden, spelend bij ruim 1.000 verenigingen, behoort de Nevobo tot de top 12 van grootste sportbonden van Nederland. De Nevobo is in alle Olympische en Paralympische disciplines actief en geeft met haar topsportbeleid invulling aan de realisatie van de ambities op topsportniveau.

De functie

De Technisch Directeur creëert samen met het bestuur en het directieteam de sportieve, organisatorische en financiële randvoorwaarden om duurzaam invulling te geven aan de sportieve ambities. De Technisch Directeur is verantwoordelijk voor de topsportkolom binnen de Nevobo. Hij neemt de leiding (regierol) in de ontwikkeling van en budgetverdeling binnen het topsportbeleid binnen de Nevobo. De Technisch Directeur ondersteunt en stuurt de mensen en processen binnen de topsportkolom aan en legt verantwoording af over het gevoerde technische beleid, de behaalde resultaten en de financiering. Tevens heeft hij tot taak de bondscoaches te begeleiden en uit te dagen t.b.v. de gestelde doelen. De Technisch Directeur is bovendien de representant van en het gezicht naar buiten. Dit taakgebied omvat het zaal-, beach- en zitvolleybal.

Doel van de functie

De functie is erop gericht om zowel op de korte als de lange termijn de geformuleerde prestatie doelstellingen te realiseren. Dit binnen het overeengekomen budget en het vastgestelde beleid van de Nevobo. Daarbij ligt de focus op het realiseren van de geformuleerde topsportambities en de vertaling naar de bijbehorende doelstellingen voor het presteren van de vertegenwoordigende teams. Om dat te kunnen bewerkstelligen houdt de Technisch Directeur zich ook bezig met de kwaliteit van de Eredivisie en talentontwikkeling en zorgt hij voor verbinding met verenigingen die spelers leveren voor de vertegenwoordigende teams.

De structuur

In zijn functie heeft de Technisch Directeur supervisie over de coachpool op Papendal (volleybal), de coachpool in Den Haag (beachvolleybal) alsmede de staf van de zitvolleybalprogramma’s. Dat beperkt zich tot de zes bondscoaches, de vier talentcoaches, de manager topsport en de drie medewerkers topsport. Iedere bondscoach is zelf verantwoordelijk voor de aansturing van zijn stafleden. De Technisch Directeur legt verantwoording af aan de Algemeen Directeur.

De taken:

• Ontwikkelen van visie en beleid topsport
• Implementeren van vastgesteld beleid
• Bewaken en uitdragen van prestatiecultuur
• Budget aanvragen, verdelen en verantwoorden
• Aantrekken bondscoaches en adviseren over loopbaan
• Begeleiden en supervisie van bondscoaches
• Aansturen van de topsportmanager, hoofdcoach talentontwikkeling en de medewerkers topsport
• Supervisie op de samenwerking in en tussen de coachpools
• Supervisie op de sportieve programma’s
• Nevobo representeren richting NOC*NSF, partners en suppliers
• Organiseren en toezien op de juiste afvaardiging van Nederlandse teams bij internationale toernooien
• Boegbeeld zijn naar buiten
• Initiëren van (innovatieve) samenwerkingsverbanden (o.a. kennisinstellingen, onderzoek)
• Zorgdragen dat er contact wordt onderhouden met verenigingen die spelers leveren voor de diverse nationale (jeugd)selecties en de Eredivisieverenigingen.

Het profiel

• Minimaal 10 jaar werkervaring in een leidinggevende functie
• Ervaring in topsportomgeving
• Visionair die ideeën weet te vertalen naar implementatie in de praktijk
• Participatieve leiderschapstijl
• Ervaring in het aansturen van professionals
• Besluitvaardig
• Stressbestendig
• Verbinder van (groepen) mensen
• Uitstekende communicatieve vaardigheden
• 24/7 mentaliteit

Sollicitaties

Mocht je interesse hebben en voldoen aan de gestelde eisen, stuur dan voor 1 augustus een motivatie voorzien van je CV naar de Nevobo ter attentie van Annette Milder via (annette.milder@nevobo.nl). Voor vragen of meer informatie kun je tot 27 juli contact opnemen met Guido Davio (guido.davio@nevobo.nl).