Nieuwsafbeelding
  • Publicatie 16-06-2017

Strafrechtelijk onderzoek naar heimelijk filmen van jongeren

Berichtgeving in het Eindhovens Dagblad

Zoals vandaag gemeld in het Eindhovens Dagblad, loopt er momenteel een strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie Oost-Brabant naar een 27-jarige man uit Berlicum. Het onderzoek is gestart nadat door de ouders van een meisje melding was gemaakt bij de politie dat het meisje tijdens het omkleden in de kleedkamer van een volleybalvereniging zou zijn gefilmd.

Over dit incident is de vertrouwenscontactpersoon van de Nevobo op 22 maart jl. geïnformeerd. Naar aanleiding van deze melding heeft de vertrouwenscontactpersoon contact gezocht met de betrokkenen. Dit heeft ertoe geleid dat het Bestuur op 22 april jl. een ordemaatregel heeft getroffen, waardoor de volleybaltrainer lopende het onderzoek geen functie kan vervullen binnen de volleybalsport. Vervolgens is de zaak aangedragen bij het Instituut voor de Sportrechtspraak (ISR). Onder leiding van de aanklager, doet het ISR momenteel feitenonderzoek. Hierover zijn de betrokkenen geïnformeerd.

Op 30 mei jl. heeft de politie de 27-jarige verdachte aangehouden. Hij is op 2 juni jl. voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van het heimelijk filmen van jongeren. Op 14 juni jl. heeft het Openbaar Ministerie Oost-Brabant een verlenging van de voorlopige hechtenis voor negentig dagen gevorderd.

De Raadskamer Gevangenhouding heeft die vordering toegewezen, maar heeft zijn voorlopige hechtenis met ingang van vandaag geschorst. Aan de schorsing is een aantal voorwaarden verbonden, zoals begeleiding van de reclassering en een contactverbod met de aangevers. Het onderzoek naar het heimelijk filmen is op dit moment in volle gang.

Er wordt door het OM onder meer onderzoek gedaan naar de in beslag genomen gegevensdragers. Over de aard en de omvang valt op dit moment nog niks te zeggen.

Op verschillende manieren actief in het volleybal

De volleybaltrainer in kwestie was op verschillende manieren actief in de volleybalsport. Hij was trainer bij verschillende verenigingen. Daarnaast was hij in het verleden werkzaam voor de Nevobo en actief vrijwilliger. De trainer beschikte over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Guido Davio, algemeen directeur van de Nevobo, geeft aan: “We zijn op de hoogte van deze zaak omtrent de betreffende volleybaltrainer. We hebben op dit moment de voor ons mogelijke maatregelen getroffen en wachten nu de uitkomsten van de onderzoek van het OM en het ISR af. In de tussentijd houden we contact met het ISR, het OM, de politie en onze verenigingen om de vorderingen van de onderzoeken zo goed mogelijk te volgen en daar te ondersteunen waar we kunnen.”

Mochten mensen iets willen melden over deze zaak, dan kan men het beste contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de Nevobo, Janine Pleizier, door een bericht te sturen aan janine.pleizier@nevobo.nl of te bellen met 06-46317335. Vanzelfsprekend worden alle meldingen met de grootste zorgvuldigheid behandeld.